IKC de Kroon (OBS De Meerpaal/ OBS De Sluis)

De Verwachting 2 1761 VM Anna Paulowna

 • Schoolfoto van IKC de Kroon (OBS De Meerpaal/ OBS De Sluis)
 • Schoolfoto van IKC de Kroon (OBS De Meerpaal/ OBS De Sluis)
 • Schoolfoto van IKC de Kroon (OBS De Meerpaal/ OBS De Sluis)
 • Schoolfoto van IKC de Kroon (OBS De Meerpaal/ OBS De Sluis)
 • Schoolfoto van IKC de Kroon (OBS De Meerpaal/ OBS De Sluis)

In het kort

Toelichting van de school

Samen enthousiast ontwikkelen in een uitdagende omgeving waarin kinderen de ruimte krijgen hun eigen leerproces vorm te geven. Een hoge betrokkenheid laat zien dat onze kinderen groeien!

IKC De Kroon biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. In het onderwijs wordt gewerkt met jaargroepen. Deze groepen ontmoeten elkaar veelvuldig tijdens het onderzoekend leren, de presentatiemomenten en groepsdoorbrekende activiteiten. In onze dagindeling heeft het monitoren van welbevinden van kinderen een zichtbare plek. Jonge kinderen leren bij ons ontwikkelingsgericht vanuit spel, oudere kinderen werken voor een deel onderzoeksmatig. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen doen we samen met ouders, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

In het schooljaar 2022-2023 verbeteren wij ons rekenonderwijs en implementeren we een nieuwe rekenmethode vanuit onze visie op welbevinden en betrokkenheid. We werken daarnaast aan een positieve, sociale en veilige omgeving vanuit een doelgerichte schoolbrede aanpak gebaseerd op Positive Behavior Support (PBS). Daarnaast scholen we ons in het aanbieden van betekenisvol leesonderwijs en richten wij ons op de verdere ontwikkeling van IKC De Kroon in samenwerking met Kinderopvang Kappio. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Samen ontwikkelen
 • Betekenisvolle leeromgeving
 • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IKC De Kroon bestaat uit een openbare basisschool en Kinderopvang Kappio (kinderopvang, peuterschool en buitenschoolse opvang). Het IKC ligt aan de rand van de nieuwe wijk Elshof-Zuid in Anna Paulowna (gemeente Hollands Kroon). Kinderen uit Anna Paulowna en de omliggende kernen weten de weg naar het IKC te vinden. De school heeft een stabiel leerlingenaantal van ruim 300 kinderen (schooljaar 2022-2023). De kinderen zijn verdeeld over vier kleine kleutergroepen (rond de 20 kinderen) en negen jaargroepen (groep 3 t/m 8). De kinderopvang heeft vier kinderopvanggroepen, een peuterspeelzaal en vier groepen buitenschoolse opvang. In totaal maken er ruim 100 kinderen gebruik van de kinderopvang en gaan er 140 kinderen naar de buitenschoolse opvang. Hiermee biedt IKC De Kroon een totaalaanbod van 7.15 uur tot 18.15 uur. 

In het gebouw zijn naast kinderopvang en onderwijs de volgende samenwerkingspartijen te vinden:

 • bibliotheek Anna Paulowna;
 • logopediepraktijk Hollands Kroon;
 • dyslexiebegeleiding;
 • (kinder-) fysiotherapie;
 • consultatiebureau GGD;
 • gezondheidscentrum (apotheek en huisartsen);
 • bestuurscentrum/ college B & W gemeente Hollands Kroon;

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
213
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven