Basisschool de Sluis

De Verwachting 2 1761 VM Anna Paulowna

 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis
 • Schoolfoto van Basisschool de Sluis

In het kort

Toelichting van de school

Samen enthousiast ontwikkelen in een uitdagende omgeving waarin kinderen de ruimte krijgen hun eigen leerproces vorm te geven. Een hoge betrokkenheid laat zien dat onze kinderen groeien!

Basisschool de Sluis vormt samen met OBS de Meerpaal en kinderopvang Kappio, Kindcentrum de Kroon. De Sluis werkt met met jaargroepen. Deze groepen ontmoeten elkaar veelvuldig tijdens het onderzoekend leren, de presentatiemomenten en groepsdoorbrekende activiteiten. In onze dagindeling heeft het monitoren van welbevinden van kinderen een zichtbare plek. Jonge kinderen leren bij ons ontwikkelingsgericht vanuit spel, oudere kinderen werken voor een deel onderzoeksmatig. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen doen we samen met ouders, we hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

In het schooljaar 2021-2022 verbeteren wij ons rekenonderwijs vanuit onze visie op welbevinden en betrokkenheid. We ontwikkelen daarnaast een betekenisvol aanbod cultuureducatie, scholen ons in kindgesprekken (i.v.m. ons vernieuwde leerlingportfolio) en we maken een stap voorwaarts in de ontwikkeling van Kindcentrum de Kroon met de naastgelegen basisschool de Meerpaal en Kinderopvang Kappio. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Welbevinden
 • Betrokkenheid
 • Samen leren
 • Uitdagende rijke leeromgeving
 • Zelf het stuur in handen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Basisschool de Sluis is een openbare basisschool in Anna Paulowna (gemeente Hollands Kroon). De school ligt in aan de rand van de nieuwe wijk Elshof-Zuid. Kinderen uit Anna Paulowna en de omliggende kernen weten de weg naar de school te vinden. De school heeft al geruime tijd een stabiel leerlingenaantal van ruim 200 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over drie kleine kleutergroepen (rond de 20 kinderen) en zes jaargroepen (groep 3 t/m 8).

De Sluis is onderdeel van Kindcentrum De Kroon. In Kindcentrum de Kroon zijn ook de volgende andere partners aanwezig:

 • basisschool de Meerpaal;
 • bibliotheek Anna Paulowna;
 • logopediepraktijk Hollands Kroon;
 • (kinder-) fysiotherapie;
 • consultatiebureau GGD;
 • gezondheidscentrum (apotheek en huisartsen);
 • kinderopvang Kappio.

De school heeft een nauwe samenwerking met de groepen van Kinderopvang Kappio: peuterspeelzaal, kinderopvang (vier groepen) en buitenschoolse opvang (drie groepen). 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
209
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven