Christelijke Basisschool De Spreng El

De Steeghe 7 7784 CG Ane

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Spreng El

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wijze van vervanging bij ziekte, studieverlof en scholing. Op onze school proberen we zoveel mogelijk de vervanging te regelen met de leerkrachten, die al aan onze school verbonden zijn en geen volledige baan hebben of er komt een invalleerkracht uit de invalpool. Heel soms lukt het echter niet om iemand te vinden voor vervanging. Dan treedt het hieronder beschreven “traject” / protocol in werking: Parttimers benaderen Oud-collega`s benaderen Inzetten stagiaires Indien een LIO-er (Leraar In Opleiding) aanwezig is; vrij geroosterde leerkracht inzetten (niet de LIO dus) Inzet onderwijsassistenten Waar mogelijk IB-er en directie inzetten Klassen verdelen over de andere groepen Klassen verdelen in een roulatiesysteem bij langere afwezigheid Klassen naar huis sturen (eventueel in een wisselsysteem) Afspraken rondom het naar huis sturen van leerlingen: Opvang regelen met de ouders (voor leerlingen, die geen opvang hebben, binnen de school de opvang regelen)

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Terug naar boven