Christelijke Basisschool De Spreng El

De Steeghe 7 7784 CG Ane

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Spreng El

In het kort

Toelichting van de school

Geachte ouders /verzorgers,  

Voor u ligt de schoolgids van CBS de Spreng-El voor het schooljaar 2019-2020

Deze gids is geschreven om u over allerlei zaken te informeren en is bedoeld voor de ouders van onze ( toekomstige ) leerlingen en andere belangstellenden. In deze schoolgids beschrijven wij onze visie op het onderwijs, de opzet van ons onderwijs, de zorg voor de leerlingen, die wij van de kinderen en u verwachten en allerlei praktische zaken die goed zijn om te weten.   Graag willen we weten welke informatie over de school voor u van belang is. Mocht u iets gemist hebben, dat naar uw mening wel in deze schoolgids thuishoort, geef dit dan door aan ons. Wij stellen uw mening zeer op prijs.      

Team van CBS de Spreng-El

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
67
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Terug naar boven