Christelijke Basisschool De Spreng El

De Steeghe 7 7784 CG Ane

Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Spreng El

In het kort

Toelichting van de school

CBS de Spreng-El is een kleine christelijke basisschool in de buurtschap Ane, onderdeel van de groeiende stad Hardenberg. Onze pas gerenoveerde school heeft een landelijk karakter. Op dit moment gaan er ongeveer 65 leerlingen bij ons naar school

Een kleine school heeft vele voordelen. In onze kleine klassen hebben wij tijd en aandacht voor ieder kind. Wij kunnen leerdoelgericht en gepersonaliseerd onderwijs geven. Wij kennen onze kinderen écht. Er is meer dan alleen rekenen en taal. Wij maken tijd voor de brede ontwikkeling van onze kinderen, zodat zij hun talenten kunnen ontdekken en daarin mogen groeien. Wij meten kinderen niet af aan gemiddeldes. Elk kind mag zich op eigen tempo en manier ontwikkelen. Bij ons bestaan er geen onvoldoendes. Wij stimuleren de kinderen om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. Samen stellen we doelen, waar kinderen zelf aan mogen werken. Ons nieuwe logo verbeeldt ons hele Spreng-El verhaal. Daar staan wij voor en daar zijn we trots op! Ontdek het in het filmpje hiernaast.

We durven het te zeggen: Op de Spreng-El geven wij onderwijs, zoals onderwijs bedoeld is!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Groei
  • Veilig
  • Samen
  • Ontdekkend leren
  • Wereldwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
59
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven