Katholieke Basisschool De Bangert

Hooijschuurstraat 2 1619 CT Andijk

Schoolfoto van Katholieke Basisschool De Bangert

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Bangert in Andijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociale Veiligheid
  • Creativiteit
  • Onderzoekend leren
  • Kennisoverdracht
  • Samenwerken aan doelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De oktobertelling van 2020-2021 laat een leerlingenaantal van 124 zien. Dit zijn 2 leerlingen minder dan de telling van vorig schooljaar.

Het leerlingenaantal en de instroom van leerlingen is stabiel op onze school. De lichte terugloop van het afgelopen jaar heeft te maken met 6 onvoorziene verhuizingen van leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
124
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven