Katholieke Basisschool De Bangert

Hooijschuurstraat 2 1619 CT Andijk

  • Digitale geletterdheid; ICT vaardigheden, mediawijsheid, raadplegen van bronnen.
We zetten ICT middelen in om ons onderwijs te versterken.
  • Onderzoekend en ontwerpend leren.
Leren werken met een onderzoeksvraag, leren, vinden uit, ontwerpen en presenteren.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van basisschool De Bangert in Andijk. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sociale Veiligheid
  • Creativiteit
  • Onderzoekend leren
  • Kennisoverdracht
  • Samenwerken aan doelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De oktobertelling van 2021-2022 laat een leerlingenaantal van 121 zien. Het aantal leerlingen blijft redelijk stabiel. De instroom is gezond en we verwachten komend jaar ongeveer rond hetzelfde aantal leerlingen uit te komen. We starten schooljaar 2022-2023 met 6 groepen: groep 1-2, groep 3, groep 4-5, groep 6, groep 7 en groep 8. De bezetting per groep is rond de 20 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
117
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op dit moment wordt het School Veiligheid Plan geactualiseerd.

Protocollen die het het Veiligheidsplan worden opgenomen, kunt u komend schooljaar terugvinden op onze website.

Zodra er een protocol up to date is wordt het gepubliceerd.

Een van de protocollen van het School Veiligheid Plan is het pestbeleid/gedragsprotocol. Deze is inmiddels op onze website te vinden.
Terug naar boven