Chr Basissch De Zaaier

Burgemeester Baxlaan 3 4281 KN Andel

Schoolfoto van Chr Basissch De Zaaier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van CBS de Zaaier te Andel. Wij een christelijke basisschool waar alle kinderen uit het dorp Andel en haar omgeving welkom zijn. Wel vragen wij daarbij om deelname aan al onze activiteiten en onderschrijving van onze waarden. 

Onze basiswaarden zijn geloof, hoop en liefde. Onze kernwaarden: samen, uniek, plezier, eerlijk en respect. De eerste letters van deze woorden vormen het woord 'super'. Als een ieder zich hieraan houdt, hebben wij het super met elkaar. Daar is ieder binnen onze school op aanspreekbaar.

Wij sluiten aan bij wat het kind kan en nodig heeft.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven