Basisschool De Mijlpaal

Westmallepad 11 A 1066 PP Amsterdam

  • Ons gebouw aan de Anderlecht.
  • Voorkant van het gebouw aan het Westmallepad.
  • Bij een thema maakten de kleuters grachtenpanden in de bouwhoek.
  • Bij een thema over huizen rijmwoorden bedenken in groep 1/2.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Wij hebben in het schooljaar 2017-2018 voor het eerst de Dia-eindtoets afgenomen. Deze eindtoets sluit aan op onze visie op onderwijs; de ontwikkeling die een kind doormaakt is kan niet alleen in toetsen worden gevat. Toetsen zijn niet het belangrijkste deel van het onderwijs wat wij onze leerlingen willen bieden. Doordat de digitale Dia-eindtoets in één dagdeel kan worden afgenomen is de druk die voorgaande jaren werd gevoeld bij de eindtoets verminderd. Omdat de toets digitaal wordt afgenomen kunnen de leerlingen zich beter concentreren en doordat de toets adaptief is worden onze leerlingen getoetst op hun eigen niveau. Op basis van de uitslag van de eindtoets kunnen en worden sommige adviezen aangepast, zoals de Kernprocedure voorschrijft.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten met het Cito-Leerlingvolgsysteem (LVS). Vanaf groep 3 worden toetsen afgenomen voor technisch lezen, spelling en rekenen. In hogere groepen worden ook toetsen voor begrijpend lezen en studievaardigheden afgenomen.

Bij een deel van de leerlingen worden de toetsen digitaal afgenomen, zodat deze beter aansluiten bij hun onderwijsbehoeftes.

Bij de kleutergroepen worden geen Cito-LVS toetsen afgenomen.

De toetsgegevens worden gebruikt voor het opstellen van groepsplannen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017-2018 is één van onze leerlingen naar de Kopklas gegaan; deze staat onder het kopje schooladviezen als onbekend aangegeven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven