Lidwinaschool

Linnaeushof 45 1098 KM Amsterdam

 • Tekenen met een robotje
 • Kunst met zand
 • Spelend leren
 • op onderzoek
 • potje voetbal

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Wat vinden onze kinderen en ouders eigenlijk van hun school? Daar zijn wij nieuwsgierig naar. Daarom nemen we dit schooljaar weer een nieuw ouder- en leerling-tevredenheidsonderzoek af.

Het gemiddelde cijfer uit het vorige oudertevredenheidsonderzoek was een 7.5. De response was hoog. Dat was een mooi begin! Er zijn verschillen in de waardering die ouders geven. Wat voor de één positief is, ziet een ander juist als aandachtspunt. Toch waren er duidelijke tendensen te onderscheiden.

Hieronder een korte opsomming van de plus- en de aandachtspunten.

Pluspunten:

 • Fijne, goede sfeer in de klassen
 • Betrokkenheid van het team
 • Positief imago van de school in de buurt
 • Veilig leer- en leefklimaat in de school
 • Het werken aan zelfstandigheid van kinderen
 • Het aanbod van kunst- en cultuuractiviteiten

Aandachtspunten

 • Ouderbetrokkenheid
 • Zichtbaarheid van de oudervereniging
 • Verkeerssituatie bij halen en brengen
 • Engels en internationalisering
 • Naschools aanbod
 • Kwaliteit van de schoonmaak
 • Thematisch onderwijs

De uitkomsten zijn besproken met het team, de MR en een aantal ouders. De feedback hebben we gebruikt als input voor ons schoolplan.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven