Lidwinaschool

Linnaeushof 45 1098 KM Amsterdam

 • Lidwinaschool
Kom erbij!
 • Lidwinaschool Hoeve
In de kring
 • Lidwinaschool
Buitenspelen
 • Lidwinaschool 
Zo, klaar!
 • Lidwinaschool
Sport

In het kort

Toelichting van de school

De Lidwinaschool is een buurtschool voor nieuwsgierige kinderen in de Watergraafsmeer. Wij zijn altijd in beweging.

Wij leren onze kinderen de basisvaardigheden als taal, lezen, spellen, schrijven en rekenen. Dat pakken we gedegen aan, elke dag weer. Maar er is meer, veel meer. Op de Lidwinaschool is er ruimte om boeiende dingen te ontdekken en ervaren. Dat kan voor elk kind iets anders zijn. Die verschillen maken onze wereld zo interessant. 

Op de Lidwinaschool nemen we kinderen mee op ontdekkingstocht door de wereld. Dit doen wij door vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, kunstzinnige vorming, etc. in thema’s aan te bieden met ruimte voor eigen onderzoek. Zo krijgt leren betekenis, dat houdt kinderen nieuwsgierig en gemotiveerd.

De Lidwinaschool is open voor elk kind, met zijn talenten en denkwijzen. Ieder kind is zichzelf zijn en zich bij ons vrij en veilig voelen. Wij hebben oog voor elkaar.

De Lidwinaschool is inspirerend en wereldwijs.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Aandacht
 • Kwaliteit
 • Betrokkenheid
 • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lidwinaschool: 1 school, 2 locaties. Met de voordelen van een grote school, maar beide locaties voelen klein, veilig en vertrouwd.

Onze groepen zijn verdeeld over locatie Hof (Linnaeushof) en locatie Hoeve (Simon Stevinstraat).

Hof

 • kleutergroepen 1/2
 • groepen 5 t/m 8

Hoeve:

 • kleutergroepen 1/2
 • groepen 3 en 4
 • voorschool Lidwina (Dynamo)

De afstand tussen beide schoolgebouwen is ongeveer 4 minuten fietsen. Onze schooltijden zijn er op afgestemd. In de dagelijkse praktijk blijkt dit voor kinderen en ouders geen obstakel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
533
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven