Lidwinaschool

Linnaeushof 45 1098 KM Amsterdam

 • Tekenen met een robotje
 • Kunst met zand
 • Spelend leren
 • op onderzoek
 • potje voetbal

In het kort

Toelichting van de school

De Lidwinaschool is een buurtschool voor nieuwsgierige kinderen in de Watergraafsmeer. Wij zijn altijd in beweging. 

Elke dag besteden we tijd aan de basisvaardigheden als taal, lezen, spellen, schrijven en rekenen. Dat pakken we gedegen aan. Maar er is meer, veel meer. We bieden kinderen ook de om boeiende dingen te ontdekken en te ervaren. Dat kan voor elk kind iets anders zijn. Juist die verschillen maken de wereld zo interessant. 

De vakken als aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, kunstzinnige vorming, etc. bieden we in thema’s aan. Neem het thema 'Ik en mijn familie'. Hoe was jij toen je klein was? En hoe was het in de tijd dat je ouders en grootouders kind waren? Duik in je familiegeschiedenis!
Zo nemen we de kinderen mee op ontdekkingstocht. Leren krijgt op deze manier betekenis en dat houdt ze nieuwsgierig en gemotiveerd.

De school heeft 2 locaties (Hof en Hoeve). Ieder kind wisselt in ieder geval een keertje van locatie tijdens de schoolloopbaan. De afstand tussen beide gebouwen is ongeveer 4 minuten fietsen. Onze schooltijden zijn er op afgestemd. In de dagelijkse praktijk blijkt dit voor kinderen en ouders geen obstakel. Je hebt de voordelen van een grote school, maar beide locaties voelen klein, veilig en vertrouwd!

De Lidwinaschool is inspirerend en wereldwijs.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Aandacht
 • Kwaliteit
 • Open & Betrokkenheid
 • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lidwinaschool: 1 school, 2 locaties: de voordelen van een grote school én de kleinschaligheid door 2 locaties.

Onze groepen zijn verdeeld over locatie Hof (Linnaeushof) en locatie Hoeve (Simon Stevinstraat).

Hof

 • kleutergroepen 1/2
 • groepen 5 t/m 8

Hoeve:

 • kleutergroepen 1/2
 • groepen 3 en 4
 • voorschool Lidwina (Dynamo)

De afstand tussen beide schoolgebouwen is ongeveer 4 minuten fietsen. Onze schooltijden zijn er op afgestemd. In de dagelijkse praktijk blijkt dit voor kinderen en ouders geen obstakel.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
522
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven