Lidwinaschool

Linnaeushof 45 1098 KM Amsterdam

  • Hoofdlocatie
  • Hoofdlocatie

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de Lidwinaschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

Op de Lidwinaschool geven we betekenisvol onderwijs. We leren de kinderen de basisvaardigheden als lezen, spellen, schrijven en rekenen en hebben daarnaast continu oog en aandacht voor de brede ontwikkeling. De nieuwsgierigheid van kinderen is onze motor.

Denken, voelen en handelen met elkaar verbinden. Wij geloven dat zo betekenisvol onderwijs ontstaat. Onze school is een plek waar kinderen leren onderzoeken, mogen ontdekken en ervaren. Zo krijgt leren betekenis en dat houdt kinderen nieuwsgierig en gemotiveerd. De kinderen zijn actief betrokken, leren op de manier die het best bij hen past en hebben aandacht voor zichzelf, elkaar en de wereld om hen heen.

Wij zijn gastvrij voor elk kind, met zijn talenten en denkwijzen. Elk kind, hoe hij of zij ook leert, kan zichzelf zijn. Wij zullen het kind helpen te leren, samen te werken en met (zelf)vertrouwen de wijde wereld in te kunnen.

Kinderen zullen zich op de Lidwinaschool vrij en veilig voelen. Wij zijn open en hebben aandacht voor de kinderen. We zijn oprecht en aandachtig betrokken en denken en handelen vanuit kansen en mogelijkheden.

De Lidwinaschool is inspirerend en wereldwijs.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Aandacht
  • Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Zelfstandigheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wil je je kind aanmelden voor de Lidwinaschool?
Welkom! Ieder kind kan naar de basisschool als het 4 jaar is. In Amsterdam zijn er regels en afspraken wanneer je je kind wilt aanmelden voor de basisschool.

Weergave

Leerlingen
547
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven