St. Janschool

Kortenaerstraat 32 1057 JN Amsterdam

  • Schoolfoto van St. Janschool
  • Schoolfoto van St. Janschool
  • Schoolfoto van St. Janschool

In het kort

Toelichting van de school

‘Je mag zijn wie je bent en worden wat je kunt’, dat is de visie van de St. Janschool. Door talent te stimuleren, bieden wij onze leerlingen een evenwichtig ontwikkeling op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Wij werken gedifferentieerd, dagen kinderen uit en vergroten hun kennis in een veilige huiselijke omgeving. De St. Janschool is een bruisende sprankelende school waar kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen. Kunst zien wij als bindende factor. Kennis, wetenschap, geschiedenis en techniek worden elk jaar verwerkt in uitzonderlijke kunstprojecten.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij hebben vijf kleutergroepen en de groepen drie tot en met groep acht hebben elk een parallel groep.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
434
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven