St. Jozefschool

Kalfjeslaan 370 1081 JA Amsterdam

  • Schoolfoto van St. Jozefschool
  • Schoolfoto van St. Jozefschool
  • Schoolfoto van St. Jozefschool
  • Schoolfoto van St. Jozefschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ons op school hebben de leerkrachten wel eens verlof. Het kan ook voorkomen dat zij ziek zijn en dan is er ziekteverlof. We streven ernaar altijd een vervangende leerkracht of onderwijsassistent voor de groep te zetten. Wanneer het niet mogelijk is, wordt de groep verdeeld. Het komt niet voor dat één betreffende groep meerdere dagen verdeeld wordt. Dan ruilen we onderling van groep.  

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen

Er zijn zes kleutergroepen van heterogene samenstelling, d.w.z. dat de vier- en vijfjarigen bij elkaar in de groep zitten. De groepen hebben de volgende namen: de Zonnebloem (1/2a), de Klaproos (1/2b), de Tulp (1/2c), de Margriet (1/2d), de Madelief (1/2e) en de Bosviool  (1/2f). Halverwege het schooljaar wordt een instroomgroep gerealiseerd. Afhankelijk van het aantal vierjarigen dat instroomt wordt de startdatum van deze groep bepaald. De overige groepen 3 t/m 8 zijn van homogene samenstelling, d.w.z. dat kinderen van één leerjaar bij elkaar zitten.      Elke groep heeft zijn eigen groepsleerkracht, maximaal twee, als er sprake is van parttime leerkrachten. Bovendien heeft de school vakleerkrachten die les geven in alle groepen, nl. voor Levensbeschouwelijke Vorming, Gymnastiek en Muziek (3). De groepen 1 en 2 noemen wij de Onderbouw, de groepen 3 t/m 5 de Middenbouw en de groepen 6 t/m 8 de Bovenbouw.

Groepsgrootte

Wij streven ernaar - en de nadruk ligt inderdaad op streven - om alle groepen niet groter te laten worden dan 30 kinderen. Bij dit aantal is het mogelijk het individuele kind nog steeds de aandacht te geven, die het nodig heeft. Misschien dat in uitzonderlijke omstandigheden wel eens van dit streefgetal afgeweken zal moeten worden. In de kleutergroepen ligt dat aantal lager, doordat er halverwege het schooljaar geen kleuters in de bestaande groepen bijkomen maar gestart wordt met een instroomgroep. Het aantal kleuters in de kleutergroepen ligt op 27/28 kleuters

Directie

De directie heeft een overkoepelende en eindverantwoordelijke taak voor alles wat er zich op school afspeelt, werkt aan beleidszaken, heeft administratieve taken en onderhoudt de contacten binnen en buiten de school.

Managementteam

Het Management Team bestaat uit de directie en de intern begeleiders. Het MT is verantwoordelijk voor allerlei personele -, onderwijskundige-  en organisatorische aangelegenheden. Voor organisatorische zaken zijn er drie bouwcoördinatoren

Lerende organisatie

Geïnteresseerde teamleden nemen deel aan ontwikkelteams. Er zijn er vijf: te weten Engels, doorgaande leerlijn groep 2 en groep 3, Blink, Boeiend Onderwijs, onderwijskwaliteit. Het werken in ontwikkelteams stelt school in staat de lerende organisatie te zijn. Een lerende organisatie maakt zich de kunst eigen zich enerzijds snel aan te passen aan de veranderingen in de maatschappij en anderzijds de eigen richting en identiteit te bewaren. Het doel van de ontwikkelteams is dus het proces rondom de onderwijsontwikkeling continu te vernieuwen, te verbeteren en te ontwikkelen.

Groepsleerkrachten

De groepsleerkrachten hebben de speciale zorg voor hun eigen groep, met daarnaast de nodige andere taken die in het belang van de school aandacht vragen. Leerkrachten onderhouden ook de contacten met de ouders van kinderen uit hun groep. Op dit moment (in januari start de instroomgroep en in april mogelijk een tweede) telt onze school de volgende groepsleerkrachten.   

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Sint Jozefschool vindt een intensieve samenwerking plaats tussen de intern begeleiders, specialisten hoog- en plus begaafdheid en de gedragsspecialist. Dit om aan de ondersteuningsbehoefte van de groepen en de individuele leerling te voldoen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven