Al Wafa

Louis Couperusstraat 131 1064 CE Amsterdam

  • Schoolfoto van Al Wafa
  • Schoolfoto van Al Wafa
  • Schoolfoto van Al Wafa
  • Schoolfoto van Al Wafa

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Een veilig schoolklimaat is een belangrijke voorwaarde voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen.
Daarom nemen we een tevredenheidsonderzoek af bij de leerlingen van groep 6,7 en 8. Op deze manier krijgen we inzicht over hoe leerlingen zich voelen: of ze tevreden zijn en zich goed voelen op school en of ze zich veilig voelen op school en niet gepest worden. De school evalueert de resultaten en zet eventuele acties uit. De gegevens van de school worden (verplicht) met de inspectie van het Onderwijs gedeeld en op scholenopdekaart.nl  gepubliceerd. Uit de resultaten blijkt dat onze leerlingen het schoolklimaat als zeer positief ervaren ervaren. Daar zijn we dan ook heel blij mee. 

Tevredenheid
8,8

Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Een grote groep ouders heeft de tevredenheidsenquête ingevuld. Onze ouders waarderen onze school als positief. Het gemiddelde cijfer is 7,2.
Alle scores kunt van de enquête kunt u nalezen in de tevredenheidsenquête zelf.

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven