Islamitische Basisschool El Kadisia

Piet Mondriaanplein 2 1061 SC Amsterdam

Schoolfoto van Islamitische Basisschool El Kadisia

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Respect voor iedereen
  • Koran en Soennah zijn de basis
  • Oog voor talenten
  • Ouders als educatief partner
  • Elk kind telt

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

El Kadisia is een groeiende school. Vanwege de groei is het huidige gebouw alweer te klein voor het aantal leerlingen. Per schooljaar 2023-2024 hebben wij een extra locatie voor de groepen 1 t/m 7 aan de Robert Scottstraat 28-34. Op dit moment is er een wachtlijst van ongeveer twee schooljaren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
545
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op El Kadisia hanteren we een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen overblijven tussen de middag. 

De pauzes is verdeeld in drie groepen. De verdeling en de pauzetijden zien er als volgt uit. 

  • 11.30 - 12.00 Groepen 5 en 6  
  • 12.00 - 12.30 Groepen 3 en 4  
  • 12.30 - 13.00 Groepen 7 en 8  
  • 13.00 - 13.30 Groepen 1 en 2

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven