Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

Cliostraat 40 1077 KJ Amsterdam

  • Schoolfoto van Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind
  • Schoolfoto van Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind
  • Schoolfoto van Eerste Openluchtschool voor het Gezonde Kind

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Eerste Openluchtschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Bijzonder
  • Neutraal
  • Open
  • Lucht
  • Gezond

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
244
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De overblijf wordt geregeld met vaste overblijfkrachten. De overblijf coördinator is in dienst van school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven