Brede School de Springplank

Robert Scottstraat 28-34 1056 AZ Amsterdam

  • Schoolfoto van Brede School de Springplank
  • Schoolfoto van Brede School de Springplank
  • Schoolfoto van Brede School de Springplank
  • Schoolfoto van Brede School de Springplank

In het kort

Toelichting van de school

De Springplank is een brede school, gehuisvest in een licht, uitnodigend, duurzaam, ruim opgezet gebouw. Naast leslokalen is er ook een gymzaal, een speellokaal, aula en een bibliotheek met een leescafé.

Wij hebben een prachtig schoolplein achter de school met veel groen, een pannakooi, speeltoestellen en speelgelegenheid voor de kinderen. We maken tijdens de pauze ook gebruik van het plein voor de school.

In ons gebouw is ook een voorschool, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van Stichting Impuls gehuisvest. Samen met Impuls organiseert de school een gedifferentieerd aanbod van schoolse en naschoolse activiteiten

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gemengde buurtschool
  • Sportief, gezond en vreedzaam
  • Samen leren

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
163
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven