Oecumenische basisschool de Ark

Zuid-Hollandstraat 7 1082 EK Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Ark
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Ark

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Gezien de krapte op de arbeidsmarkt en in het bijzonder in Amsterdam, zijn er geen vervangers bij ziekte en verlof.

Dat betekent dat we het intern op moeten lossen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 twee volledige gymlessen per week door een vakleerkracht in alle groepen

muziekles door een vakleerleeracht in groep 3-4-5-6

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Terug naar boven