Oecumenische basisschool de Ark

Zuid-Hollandstraat 7 1082 EK Amsterdam

  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Ark
  • Schoolfoto van Oecumenische basisschool de Ark

In het kort

Toelichting van de school

Welkom,

De Ark is een buurtschool waar in een prettige sfeer gewerkt wordt aan het behalen van goede resultaten.

Onze missie luidt: "De buurtschool waar ieder kind tot groei komt".

Binnen een klassikale situatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de verschillen die er tussen de kinderen bestaan. De Ark wordt ook bezocht door kinderen die niet in de buurt wonen. Er is veel aandacht voor bijzondere activiteiten zoals feesten en vieringen, maar ook voor theater- en muziekprojecten; de school heeft maandelijks Ark-theaters, uitgevoerd door alle groepen (beurtelings). De school streeft naar een goed pedagogisch klimaat middels Vreedzame School. De kinderen van de groepen 5 tot en met 8 werken met chromebooks (als hulpmiddel).

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kleine buurtschool
  • Vreedzame School: pedagogisch
  • Werken met EDI model
  • Veel individuele aandacht
  • Werken met chromebooks (gr4-8)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal is de laatste jaren verminderd door verschillende oorzaken; 

We zijn een kleine buurtschool geworden, waarvan de leerlingen populatie zeer divers is.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
93
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven