Basisschool 't Koggeschip

Abraham Kuyperplein 2 1067 DE Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Achtergrondgegevens

Mei 2019 heeft basisschool ‘t Koggeschip deelgenomen aan de leerling-tevredenheidspeiling. Van onze school hebben 170 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 de vragenlijst ingevuld. Deze groep bestond uit 51% jongens en 49% meisjes.    

Waardering en betrokkenheid   

Algemene tevredenheid

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de leerlingen onze school waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat leerlingen aan hun school geven is 8,09. Onze school scoort gemiddeld 7,75 op de vraag van het rapportcijfer.

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

Mei 2019 heeft basisschool ‘t Koggeschip deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling (Scholen met Succes).

Waardering en betrokkenheid  

Algemene tevredenheid

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders ‘t Koggeschip waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7,58. Basisschool ‘t Koggeschip scoort gemiddeld 6,77.

Schoolgebouw

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Uiterlijk van het gebouw' (95% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 'Sfeer en inrichting schoolgebouw' (92%).

Begeleiding

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Omgang leerkracht met de leerlingen' (89% van de ouders is hierover tevreden).

Schooltijden

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Huidige schooltijden' (89% van de ouders is hierover tevreden).

De leerkracht

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Deskundigheid leerkracht' (90% van de ouders is hierover tevreden). Ook zijn veel ouders tevreden over 'Mate waarin leerkracht naar ouders luistert' (89%).  

Contact met de school

De school wordt door veel ouders gewaardeerd ten aanzien van 'Informatievoorziening over de school' (87% van de ouders is hierover tevreden).

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven