Basisschool 't Koggeschip

Abraham Kuyperplein 2 1067 DE Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is er vanwege de coronamaatregelen geen Cito-eindtoets afgenomen, waardoor de gegevens van dit schooljaar ontbreken.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Twee keer per jaar maken de kinderen CITO toetsen. Deze worden zowel individueel als op groepsniveau geanalyseerd door de IBers: zijn de resultaten zoals verwacht? Hierbij wordt gekeken naar de groeilijn die de leerling en/of groep heeft: voldoen de resultaten aan deze verwachtingen (streefdoelen)? Ook wordt hierbij gekeken naar het landelijk gemiddelde en het gemiddelde van onze doelgroep-kinderen.

Na het maken van deze analyse (waar overigens ook de methode toetsen bij betrokken worden) wordt met groepsleerkrachten besproken waar sterke en zwakke punten liggen. In deze gesprekken worden ook de vervolgstappen besproken en afgesproken: hoe kunnen we zorgen dat de leerling en groep zich blijft ontwikkelen, of beter gaat ontwikkelen (het maken van groepsplannen). In deze plannen en bij de uitvoer hiervan maken we gebruik van de reguliere methodes die we op school gebruiken. Ook zal er -indien nodig- remediërend en/of verdiepend materiaal worden ingezet. In sommige gevallen zal hulp van derden worden gevraagd. Daar waar de te verwachten groei achterblijft in de resultaten van een (individuele) leerling gaan we op zoek naar de beste manier om deze leerling verder te helpen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanwege de corona-maatregelen is er in schooljaar 2019-2020 geen Cito-eindtoets afgenomen.

De kinderen zijn als volgt uitgestroomd:

VWO: 1, HAVO/VWO: 1, HAVO: 9, VMBO TL/HAVO: 5, VMBO TL: 6, VMBO KL: 8, VMBO BL/KL: 5, VMBO BL: 8, Praktijkonderwijs: 2, Advies niet mogelijk: 1                                                                                           

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven