Basisschool 't Koggeschip

Abraham Kuyperplein 2 1067 DE Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Op t Koggeschip is er een probleem als een leerkracht afwezig is. Aan vervangers is een groot gebrek. Door het lerarentekort is er bijna geen vervanging te vinden. Het is daardoor onvermijdelijk om af en toe een groep naar huis te sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De school besteedt het wettelijk aantal uren onderwijs aan de leerlingen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De school besteedt het wettelijk aantal uren onderwijs aan de leerlingen.

Zwemmen is na schooltijd. Kinderen van de groepen 5 hebben daarnaast 1 keer per week gym. Onder wereldoriëntatie verstaan we alle zaakvakken: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zie SOP.

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er zijn op dit moment 4 Voorschoolgroepen voor kinderen vanaf 2½ jaar. De pedagogisch medewerkers zijn werkzaam bij Impuls. De pedagogisch medewerksters van Impuls zijn verantwoordelijk voor het onderwijskundig management van hun peutergroep. Impuls en de school hebben goede afspraken over het programma, de doorstroom en de kwaliteit van het aanbod. Bij Impuls kunt u terecht bij de afdeling planning & plaatsing voor al uw vragen, aanmelden en plaatsing van uw peuter bij de Voorschool. Dit kan via 020 - 515 88 00 of planning@impuls.nl

Terug naar boven