Basisschool 't Koggeschip

Abraham Kuyperplein 2 1067 DE Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op ’t Koggeschip!    

Beste lezer,

Ook schooljaar 2021-2022 start anders dan we gewend zijn. Normaal staat iedere ochtend het schoolplein vol met kinderen en hun ouders, opa ’s of oma ‘s. Een stroom van kinderen iedere dag door de schooldeuren. Vanaf maart 2020 is dat anders. Er mogen geen ouders op het schoolplein komen. De leerkrachten staan op een vaste plek op het plein de kinderen van hun groep op te wachten. Op een vast tijdstip gaat de leerkracht met de groep naar binnen. Ook in de school mogen nog geen ouders komen. De kennismakinggesprekken zijn dit jaar hybride gevoerd. Een deel van de gesprekken op school en een deel via TEAMS of Zoom. De informatieavond kon niet fysiek doorgang vinden. Alle groepen hebben een filmpje gemaakt. Dit is op het tijdstip van de informatie avond met alle ouders gedeeld. Dit allemaal om de besmetting met het Coronavirus zo klein mogelijk te houden. Het hele team zal er alles aan doen om ook dit jaar tot een goed einde te brengen. 

Meer informatie over dit schooljaar vindt u in onze schoolgids. U leest over de plannen voor dit schooljaar. U kunt zien wanneer de vakanties zijn. Ook staat er in de schoolgids informatie over wie er allemaal bij onze school betrokken zijn.  

De schoolgids is ook bestemd voor ouders die overwegen hun kind aan te melden op ’t Koggeschip. U kunt alles lezen over de visie van de school, over hoe ons onderwijs is ingericht en welke afspreken we met elkaar op school hebben gemaakt. In de schoolgids staan de resultaten van de afgelopen jaren en namen/adressen van contactpersonen.  


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gemengd team
  • Multiculturele school
  • Flexklas
  • Naschoolse activiteiten
  • Gym voor alle kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
465
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op 't Koggeschip hebben we een continurooster. Elke schooldag hebben de kinderen tussen 8.30 en 14.00 uur les. De lunch wordt gegeten met de groepsleerkracht.

Voor schooltijd (tussen 7.30u - 8.30u) en na schooltijd (tussen 14.00u - 18.30u) is er de mogelijkheid voor voorschoolse en naschoolse opvang binnen het schoolgebouw. BSO Communitykids heeft eigen ruimtes binnen school waar dit gebeurt. Via school (of hun eigen website) kunt u contact met hen opnemen.
Ook tijdens studiedagen en vakanties kunnen kinderen bij BSO Communitykids opgevangen worden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven