Basisschool 't Koggeschip

Abraham Kuyperplein 2 1067 DE Amsterdam

  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip
  • Schoolfoto van Basisschool 't Koggeschip

In het kort

Toelichting van de school

Welkom!
't Koggeschip is een inspirerende buurtschool met 550 kinderen uit alle windstreken van de wereld. Zij brengen hun eigen ervaringen mee en wij voegen daar leerervaringen aan toe. Kinderen voelen zich bij ons veilig en thuis. Met behulp van moderne leermethodes en goed klassenmanagement dagen we hen uit zich te ontwikkelen tot zelfstandige kinderen, rekening houdend met individuele verschillen. Taal en rekenen zijn belangrijk maar onderwijs is meer. Daarom ontwikkelen wij ons tot een school waar thematisch werken centraal staat. Ook na schooltijd zijn er activiteiten in de school, zo zijn er sportactiviteiten, is er muziek en kunnen kinderen aansluiten bij het kinderpersbureau. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Gemengd team
  • Multiculturele school
  • Plusklas gr. 5 t/m 8
  • Naschoolse activiteiten
  • Gym voor alle kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
522
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op 't Koggeschip hebben we een continurooster. Elke schooldag hebben de kinderen tussen 8.30 en 14.00 uur les. De lunch wordt gegeten met de groepsleerkracht.

Voor schooltijd (tussen 7.30u - 8.30u) en na schooltijd (tussen 14.00u - 18.30u) is er de mogelijkheid voor voorschoolse en naschoolse opvang binnen het schoolgebouw. BSO Communitykids heeft eigen ruimtes binnen school waar dit gebeurt. Via school (of hun eigen website) kunt u contact met hen opnemen.
Ook tijdens studiedagen en vakanties kunnen kinderen bij BSO Communitykids opgevangen worden.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven