Barbaraschool

Eikenplein 3 1092 CC Amsterdam

  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Mei 2019 is er door Scholen met Succes een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de leerlingen van groep 6 t/m8.
De leerlingen van de Barbaraschool zijn tevreden over de school. Zij geven de school een 8,7. Veel leerlingen zijn tevreden over contact tussen docent en leerling en de vaardigheid van de leerkracht t.o.v. organisatie en orde houden. Ook scoort de sociale veiligheid opvallend hoog.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In verband met de pandemie is het onderzoek naar de oudertevredenheid pas in november 2021 afgenomen. De ouders geven de school een 8,1. Daar zijn we trots op. We scoren op bijna alle vragen boven de norm. Doordat ouders niet in de school konden komen en de accenten van het onderwijs echt lagen op het afstandsonderwijs hebben we ze inderdaad minder meegenomen in de vragen over kwaliteitszorg. MR is meegenomen in de opzet van het afstandsonderwijs en ouders zijn hier tevreden over. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven