Barbaraschool

Eikenplein 3 1092 CC Amsterdam

  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Mei 2019 is er door Scholen met Succes een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de leerlingen van groep 6 t/m8.
De leerlingen van de Barbaraschool zijn tevreden over de school. Zij geven de school een 8,7. Veel leerlingen zijn tevreden over contact tussen docent en leerling en de vaardigheid van de leerkracht t.o.v. organisatie en orde houden. Ook scoort de sociale veiligheid opvallend hoog.  

Download tevredenheidsrapport Bron

Hoe tevreden zijn ouders over de school?

Toelichting van de school

In mei 2019 is er een tevredenheidsonderzoek afgenomen onder ouders door Scholen met Succes. Ouders van de Barbaraschool geven de school een 7,9. De ouders zijn op 10 punten meer dan 95% tevreden. Dat is een hoge score. 100% scoort de mate waarin de leerkracht naar de ouders luistert en de sfeer en inrichting van het schoolgebouw.  De ouders vinden een goede leerkracht erg belangrijk voor de school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Terug naar boven