Barbaraschool

Eikenplein 3 1092 CC Amsterdam

  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Wij zijn trots op de leerlingen van de Barbaraschool hoe zij hun schoolloopbaan vervolgen. De score die is behaald bij de Centrale Eindtoets komt overeen met het niveau van de leerling en de manier waarop zij zich ontwikkeld hebben bij ons op school. Onze schooladviezen zijn bij een aantal leerlingen hoger dan je op basis van de Eindtoets zou verwachten.

De scores van de Centrale Eindtoets zijn per leerjaar divers, dit is mede te verklaren door het lage leerlingaantal in groep 8. Een gemiddelde van 5 of 10 leerlingen is immers anders dan een gemiddelde van 30 groep 8 leerlingen. 

In schooljaar 2019-2020 is er geen Centrale Eindtoets afgenomen bij de leerlingen van de Barbaraschool. Deze toets viel precies in de periode waarin door de omstandigheden rondom het COVID-19 virus de school gesloten was. De regering heeft besloten dat de toets niet doorging.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

De leerkrachten maken wekelijks een planning met doelen en activiteiten per vakgebied.

Na elke methode gebonden toets stelt de leerkracht zijn onderwijs bij. Naast de wekelijkse planning van het onderwijsaanbod evalueert de leerkracht elke tien weken op de tussenresultaten van het onderwijs en de individuele leerling en zal het onderwijsaanbod waar nodig worden bijgesteld. Wij noemen dat de OHGW-cyclus, de Opbrengst en Handelings Gericht Werken-cyclus

Mocht het nodig zijn om het onderwijs aan te passen dan wordt dat besproken met de leerling en ouders. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

Wij baseren ons schooladvies op basis van onze observaties, leerresultaten, werkhouding en gedrag. Soms heeft er een aanvullend (IQ) onderzoek plaatsgevonden waarvan we de uitkomst ook meenemen in ons advies. Voor ons is het schooladvies een advies voor een volgende, passende vervolgstap naar het VO waarbij we recht doen aan de leerling zoals wij die hebben leren kennen op school. 
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven