Barbaraschool

Eikenplein 3 1092 CC Amsterdam

  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Barbaraschool heeft een hecht en betrokken team. Door de goede werksfeer op school, contacten met ouders en het pedagogisch klimaat is het ziekteverzuim laag. Desondanks hebben wij een vervangingsprotocol opgesteld waarin wij hebben beschreven hoe te handelen bij kort of langdurige afwezigheid van een teamlid. De uitgangspunten van dit protocol zijn rust in de school en zorgen voor een goede onderwijskwaliteit. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Barbaraschool hanteert het principe van combinatiegroepen. Dit doen wij, omdat wij ervan overtuigd zijn dat kinderen van verschillende leeftijden veel van elkaar kunnen leren. Tevens kan de leerkracht instructie combineren waardoor er meer tijd vrij komt voor oefenen en verlengde instructie voor een kleine groep leerlingen. Komend jaar krijgen sommige groepen ook les in in homogene klassen. Hiervoor is gekozen vanwege het aantal leerlingen in deze groepen.

De leerlingen van de Barbaraschool krijgen extra activiteiten aangeboden die aansluiten bij de doelstellingen van de Vreedzame School. Meer over de Vreedzame School kunt u lezen in paragrafen 3.2 en 5.4.

De Barbaraschool is ook een Jump In school, dat betekent dat de school extra aandacht besteedt aan bewegen en een gezonde levensstijl. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Spelenderwijs leren kinderen in de kleutergroepen taal en rekenen. Spel, bewegen en creatieve activiteiten zijn de spil. Kinderen werken met thema's.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Barbaraschool willen we elke leerling laten uitstromen met een maximaal haalbaar niveau op het gebied van rekenen, (begrijpend) lezen en spelling, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden hebben om te starten op het voortgezet onderwijs. Daarnaast besteden we veel tijd aan andere activiteiten die gericht zijn op persoons- en sociale ontwikkeling. Dat doen we met activiteiten (naar aanleiding) van de Vreedzame School en creatieve activiteiten. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Barbaraschool is elk kind in principe welkom. Als uw kind bij aanmelding op school extra ondersteuning nodig heeft onderzoekt de school of wij kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Daarbij kijken we ook naar de groep waar uw kind in geplaatst wordt. 
Op dit moment is de school niet goed toegankelijk voor mindervaliden. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven