Barbaraschool

Eikenplein 3 1092 CC Amsterdam

  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool
  • Schoolfoto van Barbaraschool

In het kort

Toelichting van de school

De Barbaraschool is dé buurtschool van Amsterdam Oost. Deze kleine, rustige, van origine katholieke, basisschool is gehuisvest in een unieke locatie aan het Eikenplein. Wij bieden goed onderwijs aan de leerlingen in onze buurt. Daarmee doelen wij op het aanleren van kennis en vaardigheden én het ontwikkelen van sociale vaardigheden. De Barbaraschool is de samenleving in het klein.

Wij bieden een veilige leeromgeving met een deskundig team. Wij hebben vertrouwen in de leerlingen en hun talenten.
Wij werken samen met leerlingen, ouders en partners uit de buurt. 

Wij zijn ambitieus en willen het best mogelijke voor de leerlingen. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samenleving in het klein
  • plezier
  • vertrouwen
  • ontwikkeling
  • dé buurtschool

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school is dé buurtschool waar leerlingen met diverse culturele, levensbeschouwelijke of sociaal economische achtergronden welkom zijn. Er is vooralsnog geen wachtlijst en ook zij-instromers (verhuizers) kunnen wij meestal plaatsen. Meer informatie kunt u vinden in hoofdstuk 4.4 toelatingsbeleid.

De school moet helaas het pand aan het Eikenplein per 1 augustus 2023 verlaten. Na de zomer van 2023 wordt de Barbaraschool als zelfstandige school gehuisvest in het gebouw van basisschool De Dapper. We krijgen daar onze eigen unit in de zogenaamde Blauwe Toren.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven