Basisschool Rosj Pina

Nieuw Herlaer 18 -20 1083 BD Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool Rosj Pina

In het kort

Toelichting van de school

Geachte Lezers,

Welkom in het schoolvenster van Rosj Pina. Rosj Pina is een Joodse school in Amsterdam vlakbij Amstelveen. Wij leiden onze leerlingen op tot trotse bewust Joodse volwassenen.

De Joodse identiteit komt o.a. tot uiting door de lessen Jahadoet (Joodse geloofsleer) en Ivriet (Hebreeuws) en door de aandacht voor Joodse feest- en treurdagen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van Rosj Pina. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Vriendelijke Groet,

Petra Kloosterman

Directeur Rosj Pina

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Geachte Lezers,

Het aantal leerlingen op Rosj Pina was op 1 oktober 20203: 262 leerlingen.

Vriendelijke groet,

Jacqueline Brecher

Directeur Rosj Pina

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
328
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Naast de naschoolse opvang biedt Rosj Pina een groot aantal naschoolse activiteiten aan. Zo kunnen de kinderen dans, zang, drama en/of beeldende kunst lessen volgen. Ook kunnen ze voetballen en schaken na schooltijd.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven