SBO Tobiasschool

Rietwijkerstraat 55 1059 VX Amsterdam

Schoolfoto van SBO Tobiasschool

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van de SBO Tobiasschool Amsterdam.

De SBO Tobiasschool Amsterdam is een vrijeschool waar de leerlingen elke ochtend periodeonderwijs krijgen. Een les van ruim anderhalf uur, waarin vjif dagen achter elkaar gedurende drie opeenvolgende weken, een bepaald vak aan bod komt. De leerstof is bewust leeftijds- en ontwikkelingsgericht gekozen. Het kind krijgt onderwijs in wat hem op een bepaalde leeftijd toekomt.

Naast het hoofd wordt het hart en de handen aangesproken, door met de leerlingen te tekenen, te schilderen, te zingen, te boetseren en toneel te spelen. Door rekenen en taal ook aan te bieden als beweging, muziek, verhaal en beeld wordt het onderwijs betekenisvol. Dit zorgt voor betrokkenheid, motivatie en plezier. 's Middags wordt in kleine groepsdoorbrekende niveaugroepen gewerkt, waarbij gericht aandacht is voor de individuele ontwikkeling. Een leerling wordt gezien!

De SBO Tobiasschool werkt nauw samen met de Tobiasschool voor Voortgezet Onderwijs die in hetzelfde gebouw is gehuisvest.

De harde gegevens in dit venster zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school.

U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. Dit overzicht wordt de komende maanden verder uitgebreid. Medio 2015 is het SchoolVenster compleet.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Tobiasschool kiest ervoor om een kleine school te zijn met de mogelijkheid na vernieuwbouw (2015-2016) te groeien met één groep.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
132

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven