Daltonschool Neptunus

Piet Zwarthof 2 1087 AX Amsterdam

  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus

In het kort

Toelichting van de school

Samen groeien naar een krachtige toekomst! 

We zijn een echte Daltonschool, waar je als kind bewust bezig bent met je eigen leerproces en verantwoordelijkheid neemt over wat je leert. Bij ons leren kinderen 21e eeuwse vaardigheden, zodat ze klaar zijn voor de wereld van vandaag en morgen. Wij zorgen voor de juiste voorwaarden; een veilige plek, structuur en een ijzersterk en gemotiveerd onderwijsteam. Jouw kind neemt daarbinnen steeds meer de verantwoordelijkheid om zichzelf te ontwikkelen. Uniek aan Amos-scholen is onze samenwerking met opvangorganisatie UniKidz, waardoor je kind van 0 tot 13 en van 08.00 tot 18.30 in goede handen is.

Als koploper kozen we 14 jaar geleden voor een sterk profiel in Wetenschap, Natuur en Technologie. Op onze Daltonschool werk je iedere dag aan verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie. Vaardigheden die je meeneemt in de rest van je leven. Op de Neptunus ontdek je je talenten en krijg je de ruimte om ze verder te ontwikkelen.

We stellen steeds de vraag; waar ben je goed in en waar wil je in groeien? Dat geldt niet alleen voor kinderen, maar ook voor onszelf en voor alle betrokken ouders. We luisteren écht naar elkaar en scheppen zo samen een lerende gemeenschap; die ideale omgeving voor een lerend en gelukkig kind. En dat zie je ook terug in de resultaten op Scholen op de kaart. 

Onderzoeken, ontdekken en ontwerpen

Wie onze  school binnenstapt voelt meteen dat de sfeer fijn is. Hier heerst rust en orde. Alles is opgeruimd en duidelijk. En hoe meer je op ontdekking gaat in de school, hoe meer je ziet dat alles gericht is op onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend leren. In het Maaklab voor de onderbouw en in de WNT-lokalen voor de midden-bovenbouw. In de Makerklas voor leerlingen die behoefte hebben aan uitdaging. In de tuinen op het dak. Met onze schoolkippen.  

Natuurlijk krijg je bij ons de basisvaardigheden (rekenen, spelling, technisch en begrijpend lezen) geleerd, maar je brengt ze ook altijd meteen in praktijk; want zo wordt leren leuk. Het avontuur begint al in de voorschool en gaat ook door ná school; de opvang van onze partner UniKidZ is een natuurlijk onderdeel. Onderwijs en opvang lopen naadloos in elkaar over. Ouders hebben vanaf dag één het gevoel; hier is het fijn en komt het wel goed.  

Een zelfstandige leerlingenraad

Hoe kinderen zich bij ons ontwikkelen zie je goed aan de leerlingenraad. Kinderen ontwerpen zélf de programma’s die ze belangrijk vinden, en geven de rest van de school - ja, ook de leraren - les. Vanuit hun initiatief richt onze school zich nu op de Duurzame Doelen van de Verenigde Naties en zijn het de kinderen en ouders die actief zijn geworden in het uitdragen en uitwerken van de doelen. Zo bedachten onze kinderen zelf dat ze mee moesten doen  aan de actie ‘staken voor het klimaat'.  

Ook als je niet in de leerlingenraad zit, geldt dat er is altijd ruimte is voor wat jij wilt maken en leren. Of het nu eieren aan parachutes, beleggen in aandelen Apple, een diamanttentoonstelling, zelf filmpjes en mindmaps maken en online zetten of een werkend zweefvliegtuig is; de kans is groot dat jouw kind thuiskomt met een verhaal of experiment waar je zelf versteld van staat en wat van kunt leren. Via de Parro app zie je als ouder bovendien wat er allemaal gebeurt in de klas. 

Natuurlijke diversiteit

Net als in de rest van Amsterdam vormen leerlingen, ouders en het team van de Neptunus een natuurlijke afspiegeling van de buurt. Bij ons is diversiteit een feest en geen probleem. We vinden het juist interessant dat je kunt leren omgaan met elkaars verschillen en vieren dan ook feestdagen van alle culturen.

 In de bovenbouw hebben we geleerd dat kinderen het beste kunnen werken als ze hun eigen plek in de klas of op de gang kunnen kiezen. Voor verschillende situaties kiezen ze zelf het beste gezelschap om iets voor elkaar te krijgen. Zo gaat dat later immers ook.   

Betrokken ouders

De deuren staan bij ons wagenwijd open voor betrokken ouders. Ouders helpen mee met schoolreisjes en uitstapjes, geven workshops tijdens Talententijd en koken heerlijk tijdens wereldfeesten.

Een fijne schooltijd

Wanneer kinderen extra aandacht nodig hebben bieden we ze dat. Allereerst met persoonlijke aandacht, veiligheid, zorgzaamheid en daar waar nodig met kortdaad ingrijpen en een onderwijsprogramma op maat. Onze Intern Begeleider is een hecht onderdeel van het team en samen zorgen we er voor dat alle kinderen een fijne tijd kunnen beleven. 

We zijn een school die in verbinding staat met heel IJburg en de rest van de stad. Daarom openen en sluiten we ieder jaar feestelijk en gezamenlijk op ons prachtige plein.

Bij ons op  DKC Neptunus kun je:  Samen groeien naar een krachtige toekomst! 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • Daltononderwijs
  • Wetenschap, Natuur&Technologie
  • Vreedzame school
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

ONZE LEERLINGEN EN ONS ONDERWIJS 

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit.  

Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij ons zelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen. 

Meer lezen?

Op www.daltonschoolneptunus.nl/schoolgids/ vindt u het stedelijk toelatingsbeleid en een bestuurstekst "Wij zijn Amos".

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onderwijstijd

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. 

Onze school hanteert een vijf gelijke dagen model.          

Om 08:20 opent de school haar deuren, om 08:30 start ons onderwijs.

Eten en drinken

Om ongeveer 10.00 uur nuttigen de kinderen meegenomen eten. Wij adviseren hiervoor fruit en water.

Rond 12:00 eten de kinderen hun meegebrachte gezonde lunch. Ook hierbij adviseren wij water in een meegebrachte hervulbare waterfles.

Alle leerlingen nuttigen hun maaltijd (15 min) onder toezicht van een medewerker van de school waarna zij naar buiten gaan (15 min gr 3 t/m 8 en 30 min gr 1/2). De totale middagpauze duurt een half uur. Hierna worden de lessen vervolgd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven