Daltonschool Neptunus

Piet Zwarthof 2 1087 AX Amsterdam

  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus
  • Schoolfoto van Daltonschool Neptunus

In het kort

Toelichting van de school

Samen groeien naar een krachtige toekomst!  

Op DKC Neptunus leer je als kind dingen die belangrijk zijn om te weten, te kennen en te kunnen in het echte leven. Wij vinden dat je nu en later op een goede manier moet kunnen deelnemen in de samenleving als actief en democratisch burger. Ons doel is om ieder kind te laten excelleren op zijn/haar/hen niveau in een omgeving waarin het zich prettig voelt. Daarom werken we op school aan basisvaardigheden zoals rekenen, taal, begrijpend lezen, spelling en wereld oriënterende vakken die de kennis over de wereld vergroten. We oefenen om bovenstaande reden ook met activiteiten zoals op een rustige manier een gesprek voeren, jezelf uiten, overleggen, samenwerken, reflecteren, presenteren, enz.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Samen groeien
  • Daltononderwijs
  • wetenschap, natuur&technologie
  • Vreedzame school
  • Duurzaamheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen en ons onderwijs

Onze leerlingen zijn de wereldburgers van morgen. En die wereld verandert sneller dan ooit. Robotisering, digitalisering, een economie gebaseerd op innovatie. Het zijn maar enkele ontwikkelingen die enorme gevolgen zullen hebben voor het leven van onze kinderen in de toekomst. Wat betekent het principe van “een leven lang leren” voor de wijze waarop wij ons onderwijs aanbieden? Welke competenties zijn nodig om mee te kunnen in de snelheid van het leven in 2030? Creativiteit, flexibiliteit, goed in samenwerken, in staat zijn om je je een weg te banen in het gigantische informatieaanbod, dat zijn enkele veelgenoemde noodzakelijke competenties. Om een actieve rol in de maatschappij en in ons Amsterdam te hebben, zijn daarom andere vaardigheden nodig dan twintig jaar terug. Daarnaast moet de basis (taal, rekenen) ook op orde blijven. Als AMOS zetten wij ons in om die vaardigheden bij onze kinderen en bij onszelf te blijven ontwikkelen. Op die manier kunnen wij écht impact maken in de levens van onze leerlingen.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
172
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onderwijstijd

Elke basisschool moet haar onderwijs zo inrichten dat de leerlingen in acht schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs krijgen. Dit is wettelijk bepaald. In de eerste vier schooljaren zijn dit ten minste 3520 uren en in de laatste vier schooljaren ten minste 3760 uren. Bij AMOS hebben we de afspraak gemaakt dat alle scholen voor elk leerjaar 940 uren inplannen. 

Onze school hanteert een vijf gelijke dagen model.          

Om 08:15 opent de school haar deuren,  om 08:20 zijn de leerkrachten in de klas en om 08:30 start ons onderwijs.

Eten en drinken

Om ongeveer 10.00 uur nuttigen de kinderen meegenomen eten. Wij adviseren hiervoor fruit en water.

Rond 12:00 eten de kinderen hun meegebrachte gezonde lunch. Ook hierbij adviseren wij water in een meegebrachte hervulbare waterfles.

Twee dagen per week is er de mogelijkheid om een gezonde warme maaltijd af te nemen via Tommy Tomato. Kijk voor meer informatie op www.tommytomato.nl

Alle leerlingen nuttigen hun maaltijd (15 min) onder toezicht van een medewerker van de school waarna zij naar buiten gaan (15 min gr 3 t/m 8 en 30 min gr 1/2). De totale middagpauze duurt een half uur. Hierna worden de lessen vervolgd. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven