Oecumenische basisschool Pro Rege

Hemsterhuisstraat 87 a 1065 JX Amsterdam

Schoolfoto van Oecumenische basisschool Pro Rege

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De coronacrisis en bijbehorende schoolsluitingen hebben duidelijk negatief effect gehad op het welbevinden van onze leerlingen. We zullen komend schooljaar veel aandacht besteden aan de sociaal emotionele ontwikkeling van onze leerlingen, onder meer door de invoering van klassenvergaderingen, een leerlingraad en de pestmeldknop. Binnen de Vreedzame school methode besteden wij overigens altijd veel aandacht aan het welbevinden van iedereen in de school.
Tevredenheid
8,2
Vergelijkbare scholen
8,1

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Terug naar boven