De Amsterdamse Montessori School

Willem Witsenstraat 14 1077 AZ Amsterdam

  • Kinderen leren met de deelbak grote getallen (ver)delen.
  • In deze ruimte kunnen kinderen toneel spelen, muziek maken en dergelijke. Aangrenzend is de mediatheek.
  • Kinderen leren de woordsoorten met de gekleurde taaldozen.
  • Het hoofdgebouw is een modern monument ontworpen door Herman Hertzberger.
  • Leerling legt woordjes neer met de grote letterdoos.

In het kort

Toelichting van de school

De Amsterdamse Montessori School wil dat elk kind een bijzondere tijd op school heeft. Immers, de jaren die je op een basisschool doorbrengt, blijven je een leven lang bij. We proberen zoveel mogelijk een school te zijn zonder drempels voor kinderen en ouders. Alle kinderen zijn daarom in beginsel welkom op onze school.

De school is een inspirerende, uitnodigende leeromgeving en tegelijkertijd een warme ontmoetingsplaats waar kinderen zich in de eerste plaats veilig en welkom kunnen voelen. De Amsterdamse Montessori School is ook een plek om met elkaar in contact te komen om van elkaar te leren. Onze kinderen leren zichzelf, anderen en hun omgeving te respecteren, met als uitgangspunt onze gemeenschappelijke waarden. Door te denken en te doen en door het delen van ervaringen, leren we kritisch te kijken naar situaties en gebeurtenissen in de wereld om ons heen. Vanuit deze grondgedachte komen onze kinderen uitstekend tot leren en stimuleren wij hen om hun potentieel te benutten. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Montessorionderwijs
  • Een veilig pedagogisch klimaat
  • Betrokkenheid van het team
  • 'Help mij het zelf te doen'

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school streeft naar ongeveer 300 leerlingen die verdeeld zijn over 12 groepen. De samenstelling met vier onderbouwgroepen, vier middenbouwgroepen en vier bovenbouwgroepen is een prettige balans. 

In de onderbouwgroepen starten we aan het begin van het jaar met ongeveer 20 leerlingen. Doordat kinderen vanaf hun vierde verjaardag naar school gaan komen er gedurende het jaar steeds kinderen bij. De maximale groepsgrootte in de onderbouw is 27 tot 28 leerlingen aan het einde van het schooljaar. In de midden- en bovenbouw plaatsen we maximaal 28 tot 29 leerlingen in een groep.

Bij de indeling van de groepen houden we rekening met diverse kenmerken van leerlingen. Hiermee zorgen we voor een evenwichtige balans in de opbouw van de groepen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
290
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Omdat de school twee locaties heeft, wijken de schooltijden voor de beiden gebouwen af. Zo hebben ouders de mogelijkheid in beide gebouwen kinderen rustig te kunnen brengen en halen.

In de onderbouw, gevestigd aan de Albrecht Dürerstraat gaat de deur om 8.35 uur open en kunnen de kinderen tot 8.50 uur binnenkomen. De onderbouw gaat uit om 14.45 uur. 

In de midden- en bovenbouw gevestigd aan de Willem Witsenstraat gaat de deur om 8.25 uur open en kunnen de kinderen tot 8.40 uur binnenkomen. De midden- en bovenbouw gaat uit om 15.00 uur. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven