IKC Knotwilg

Vreeswijkpad 9 1106 DV Amsterdam

  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg
  • Schoolfoto van IKC Knotwilg

In het kort

Toelichting van de school

Inleiding  

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij IKC Knotwilg.

In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, de schoolregels en de opvang. Ook kunt u lezen dat wij in 2020 een nieuw schoolgebouw krijgen en dat wij samenwerken aan een Integraal KindCentrum (IKC).In deze gids wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt.

We geven aan vanuit welke missie en visie de school werkt en welke rol u als ouder heeft in de school.  

Heeft u na het lezen van de schoolgids vragen dan kunt u contact opnemen met de directie van Knotwilg: 020-6973510.

Ook kunt u informatie vinden op onze website.    

Patricia Odinot-Stevens

Directeur Basisschool Knotwilg

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede talentontwikkeling
  • Pedagogische Tact
  • Integraal Kindcentrum
  • Doorgaande lijn 0 t/m 13 jaar
  • Levensbeschouwelijke grondslag

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave

Leerlingen
235
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Sociale veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

Binnen IKC Knotwilg werken wij met leerteam, onder andere het leerteam Sociale Vorming. In dit leerteam werken wij aan de Vreedzame School en hebben wij een leerlingparlement die met de directie meedenkt over bepaalde zaken in de school. Zij mogen hun mening geven, ideeën opperen en uitvoeren.

Binnen het leerteam Sovo werken wij komend jaar aan een programma "Jongeren in Balans". In dit programma krijgt kinderen die op sociaal vlak meer ondersteuning nodig hebben een mentor, die hen helpt om zicht te krijgen op hun gevoelens, en acties die je daaraan kan koppelen. Hoe ga je om in bepaalde situaties waarin er van je gevraagd wordt reflectief te zijn, je eigen grenzen te bewaken, maar ook de grenzen van anderen aan te voelen.

Terug naar boven