OBS Blijhaven

Papaverweg 259 1032 KE Amsterdam

  • Schoolfoto van OBS Blijhaven
  • Schoolfoto van OBS Blijhaven
  • Het leerplein, een mooi aanvulling op ons Ontwikkelingsgerichte Onderwijs.
  • Muziek is de rode draad van ons onderwijs. Zingen en instrumenten leren bespelen.
  • Leerlingen uit de hoogste groepen koken een gezonde lunch voor de hele school ism een chefkok van onderwijsgezond.nl

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De leerlingen van Blijhaven geven onze school gemiddeld een 8,6. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Dat betekent niet dat er geen aandachtspunten zijn. Die nemen we mee in onze jaarplannen voor het komende schooljaar en daarin krijgen onze leerlingen ook een stem via de leerlingenraad.
Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In onze schoolgids beschrijven wij op welke manier wij ouders daadwerkelijk betrekken bij het onderwijs aan hun kind. We beschrijven hoe de communicatie met de ouders verloopt, welke communicatiemiddelen hiervoor worden ingezet, en hoe informatie over het eigen kind wordt overgedragen.
Tevredenheid
8,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven