De Klimop

Varenweg 6 1031 CB Amsterdam

  • Wij hanteren de vijf gouden schoolregels
  • Wij lossen onze eigen conflicten op
  • Muziek als rode draad door onze school
  • Wij leren met het digibord en Snappet
  • Wij zijn een gezonde en sportieve school

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

De leerlingen van De Klimop geven onze school gemiddeld een 8,3. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee! Dat betekent niet dat er geen aandachtspunten zijn. Die nemen we mee in onze jaarplannen voor het komende schooljaar en daarin krijgen onze leerlingen ook een stem via de leerlingenraad.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In deze paragraaf beschrijven we onze visie, op welke manier wij de ouders daadwerkelijk betrekken bij het onderwijs aan hun kind. We beschrijven hoe de communicatie met de ouders verloopt, welke communicatiemiddelen hiervoor worden ingezet, en hoe informatie over het eigen kind wordt overgedragen.
Tevredenheid
7,9

Terug naar boven