De Klimop

Varenweg 6 1031 CB Amsterdam

  • Wij hanteren de vijf gouden schoolregels
  • Wij lossen onze eigen conflicten op
  • Muziek als rode draad door onze school
  • Wij leren met het digibord en Snappet
  • Wij zijn een gezonde en sportieve school

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het verlof van collega's is opgenomen in de formatie. Als er bijvoorbeeld sprake is van zwangerschapsverlof, wordt er in de formatie rekening gehouden met de vervanging hiervan en gaat de school in een vroeg stadium op zoek naar een vervanger.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De kinderen die onze school bezoeken komen voor het overgrote deel uit de van der Pekbuurt. Van de leerlingen kent 34% een gewicht. Voor de gemiddelde groepsgrootte van de groepen 1 tot en met 4 is het richtcijfer 28 leerlingen. Daar kan in overleg met de betrokken leerkrachten en de Medezeggenschapsraad van worden afgeweken. In de groepen 5 tot en met 8 geldt het richtcijfer van maximaal 30 leerlingen.

Onze school staat open voor alle leerlingen, ook voor leerlingen met een handicap. Wij verwijzen in dit verband naar de invoering van de Wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014. Binnen ons samenwerkingsverband werken we samen met andere scholen en organisaties om passend onderwijs voor elk kind mogelijk te maken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven