De Klimop

Varenweg 6 1031 CB Amsterdam

 • Wij hanteren de vijf gouden schoolregels
 • Wij lossen onze eigen conflicten op
 • Muziek als rode draad door onze school
 • Wij leren met het digibord en Snappet
 • Wij zijn een gezonde en sportieve school

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OBS De Klimop. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Klimop is een openbare basisschool gelegen in de Bloemenbuurt. Zo’n 200 leerlingen gaan dagelijks naar de Klimop en de bijbehorende voorschool. Er werken zo’n 30 leerkrachten op De Klimop.

We vinden het op De Klimop belangrijk dat de kinderen met plezier naar school gaan, er veel leren en dat er veel aandacht is voor kinderen die moeite hebben met leren of daar juist goed in zijn.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Handelings-en Opbrengstgericht
 • Hallo Muziek (Da Capo)
 • De Vreedzame School en Wijk
 • De gezonde school
 • Tabletonderwijs (Snappet)

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren is het leerlingenaantal langzaam aan het groeien, we verwachten dat De Klimop de komende jaren door zal groeien naar 200 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
125
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheid

Fysieke veiligheid staat hoog in ons vaandel. Daarom zijn er ook een aantal personeelsleden betrokken bij de schoolhulpverlening (SHV);

 • 4 BHV’ers.
 • 1 Contactpersonen Ongewenst Gedrag.

Hieronder vallen de onderwerpen pesten, werkdruk & stress, welzijn, seksuele intimidatie, agressie en geweld.

Elk jaar wordt door een bedrijf in maart de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Tweemaal per jaar wordt er een ontruimingsoefening met alle leerlingen en leerkrachten uitgevoerd. Voor de meeste taken geldt dat de mensen jaarlijks worden bijgeschoold. De intern begeleiders houden per schooljaar een incidentenregistratie bij.

Terug naar boven