OBS Twiske

Pandorinastraat 7 A 1035 VR Amsterdam

  • De hoodingang van onze school is op het kleine plein. Hier spelen de kinderen van de groepen 1-2.
  • Aan de achterzijde van de school bevindt zich het grote plein. Via de steeg aan de Eudorinastraat is het plein te bereiken.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Elk schooljaar vragen wij ouders en kinderen naar hun tevredenheid over onze school. We maken hiervoor gebruik van de tevredenheidsonderzoeken van Scholen op de Kaart. De ouders ontvangen een link om de enquete in te vullen. Bij de kinderen nemen we het onderzoek op school af.

De resultaten van beide peilingen worden intern besproken. De resultaten worden ook besproken met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.

Hierna publiceren wij de resultaten.

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Elk schooljaar vragen wij ouders en kinderen naar hun tevredenheid over onze school. We maken hiervoor gebruik van de tevredenheidsonderzoeken van Scholen op de Kaart. De ouders ontvangen een link om de enquete in te vullen. Bij de kinderen nemen we het onderzoek op school af.De resultaten van beide peilingen worden intern besproken. De resultaten worden ook besproken met de medezeggenschapsraad en de leerlingenraad.Hierna publiceren wij de resultaten.
Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven