OBS Twiske

Pandorinastraat 7 A 1035 VR Amsterdam

  • De hoodingang van onze school is op het kleine plein. Hier spelen de kinderen van de groepen 1-2.
  • Aan de achterzijde van de school bevindt zich het grote plein. Via de steeg aan de Eudorinastraat is het plein te bereiken.

In het kort

Toelichting van de school

Openbare basisschool Twiske is een openbare buurtschool in Amsterdam-Noord waar kinderen in een veilige omgeving met plezier leren, uitgedaagd worden en zich naar hun competenties, zowel cognitief als creatief kunnen ontwikkelen tot autonome en sociaal sterke personen. Wij leren met methodes die goed aansluiten bij handelingsgericht aan opbrengsten werken. Wij geven op meerdere niveaus les en sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. We hebben hierbij ook aandacht voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Wij werken met een cultuurplan met daarin een doorgaande lijn op het gebied van muziek en beeldend onderwijs. Sporten vinden wij belangrijk, onze school is bij vrijwel alle buitenschoolse sportcompetities vertegenwoordigd. Wij zijn een Vreedzame school, met speciaal daarvoor opgeleide leerlingen als mediatoren die bemiddelen bij conflicten van de kinderen. Wij willen de ouders betrekken bij het leerproces en samen verantwoordelijk zijn voor de leerprestaties van hun kind. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Leren is leuk
  • Vreedzame School
  • Creativiteit en cultuur
  • Ouderparticipatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op de teldatum 1-2-2023 had onze school 595 kinderen. Wij groeien naar ongeveer 600 kinderen. Deze groei komt doordat er een aantal nieuwbouwprojecten in de buurt van onze school worden opgeleverd, zoals Twiske-Zuid. Daarnaast verhuizen veel jonge gezinnen naar Amsterdam-Noord en melden hun kind(eren) aan voor onze school.

Per leerjaar monitoren wij het aantal leerlingen. Het kan voorkomen dat wij in een bepaald leerjaar geen kinderen meer kunnen plaatsen. De groepsgrootte van de groepen van dat leerjaar heeft dan het maximale aantal bereikt. De groepsgrootte verschilt per leerjaar. Wij hebben een gemiddelde groepsgrootte van 28 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
571
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij werken met het vijf gelijke dagen model. De school gaat om 8.15 uur open. De lessen beginnen om 8.30 uur en zijn om 14.00 uur afgelopen. De kinderen hebben gedurende de dag twee keer een pauze moment. Een pauze voor een tussendoortje en een pauze waarbij een gezamelijke lunch plaatsvindt in de klas. De kinderen van groep 1-2 spelen twee keer 30 minuten buiten en de kinderen van groep 3 -8 twee keer 20 minuten.

Voor ouders die werken en/of een opleiding volgen, werkt onze school samen met kinderopvangorganisatie TintelTuin. TintelTuin biedt: voorschoolse opvang, naschoolse opvang en vakantieopvang, gelegen op een paar minuten loopafstand van de school. De pedagogisch medewerkers halen de kinderen van school en brengen ze naar de BSO. Onze kinderen kunnen ook naar Kids Actief (nadruk op sport) en Buitenkans (nadruk op natuur en milieu). Ook zij halen de kinderen op bij school. Op onze website vindt u meer informatie over de verschillende aanbieders voor opvang.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op de Twiskeschool staat sociale veiligheid voorop!

We volgen het beleid van stichting Innoord. Daar waar nodig aangevuld met eigen schoolbeleid.

Terug naar boven