OBS Het Vogelnest

Mussenstraat 26 1021 CS Amsterdam

  • De kinderen krijgen adaptieve opdrachten, zodat wij hen opdrachten kunnen geven die passen bij hun niveau.
  • Kinderen werken met een weektaak en krijgen de mogelijkheid om zelfstandig te werken. Dit kan ook op de leerpleinen in de gang.
  • Wij zijn betrokken bij de leerlingen, elkaar en de school. Wij leren van
én met elkaar, we delen ervaringen en vieren successen.
  • Coöperatieve werkvormen zijn de didactische werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. Hierbij werken de leerlingen samen.
  • De wereld ontdekken vanuit
een uitdagende basis

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talent
  • Nieuwsgierigheid
  • Samenwerking
  • Betrokkenheid
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Diversiteit is onze kracht!
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
112
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Onze belangrijkste partners zijn de ouders van onze leerlingen. Wij betrekken ouders actief bij het onderwijs en de ontwikkeling van hun kind.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven