De Weidevogel

Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam

Schoolfoto van De Weidevogel

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

In het najaar van het schooljaar 2022/2023 hebben 107 leerlingen van de 'De Weidevogel' de VSV-vragenlijst ingevuld. De VSV meet het welbevinden op school, de ervaren veiligheid en feitelijke veiligheid. Daarnaast meet het de verschillende vormen van pesten en conflicten in de klas. Sinds dit schooljaar werken wij met het anti-pest programma Prima. Dit heeft zichtbaar geresulteerd dat onze leerlingen zich veiliger voelen op school. 

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Helaas is het aantal respondenten onvoldoende om een betrouwbaar beeld te geven. In het schooljaar 2022-2023 zal opnieuw bekeken worden op welke wijze wij de oudertevredenheid kunnen onderzoeken.
Tevredenheid
6,4
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven