De Weidevogel

Dorpsweg Ransdorp 31 1028 BK Amsterdam

Schoolfoto van De Weidevogel

In het kort

Toelichting van de school

De leerlingen, medewerkers, het schoolgebouw en de omgeving: samen vormen ze de school. Daarom is deze school uniek. Hoe de dynamiek en de sfeer op school zijn, dat kan alleen de school je vertellen. Met hún verhaal bij hun eigen cijfers en bij cijfers van bijvoorbeeld DUO en de Inspectie van het Onderwijs. Kortom, je krijgt een betrouwbaar beeld van de school en van wat de school doet aan goed onderwijs.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Professionele cultuur
  • Oog voor het individuele kind
  • Oog voor ouders/verzorgers

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Openbare basisschool De Weidevogel staat in Ransdorp, een landelijk omgeving in Amsterdam-Noord.

De school heeft een belangrijke functie voor de dorpen. Momenteel zitten er op De Weidevogel 200 leerlingen. De leerlingen komen uit Ransdorp zelf en uit de omliggende dorpen. Daarnaast komen er ook leerlingen uit (het stedelijk) Amsterdam-Noord. De school is gehuisvest in drie relatief oude gebouwen aan de Dorpsweg. In overleg met de Gemeente Amsterdam is een eerste aanzet gegeven om op korte termijn het schoolgebouw te vernieuwen. De gezamenlijke ambitie is om een nieuw schoolgebouw voor 230 á 240 leerlingen neer te zetten. 

De leerling populatie is als volgt opgebouwd:

80% van de leerlingen komt uit de volgenden dorpen; Ransdorp, Zunderdorp, Holysloot, Durgerdam, Schellingwoude

20% van de leerlingen zijn afkomstig uit Amsterdam noord. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
184
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Aan het eind van schooljaar 2022 - 2023 heeft de tussenschoolse opvang aangegeven de opvang niet langer te kunnen verzorgen op De Weidevogel. Voor schooljaar 2023 - 2024 is dit opgevangen door het invoeren van een continurooster. Dit wordt aan het eind van het schooljaar geëvalueerd om al dan niet omgezet te worden naar een definitef besluit.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven