Openbare Basisschool IJplein

Gedempte Insteekhaven 85 1021 RA Amsterdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein

Hoe tevreden zijn leerlingen over de school?

Toelichting van de school

Uit de vragenlijst blijkt dat de school goed scoort op de ervaren veiligheid en welbevinden van de leerlingen. Ook scoort de school relatief laag op de hoeveelheid ervaren pestgedrag. Wij blijven als school goed monitoren hoe de leerlingen bovenstaande zaken ervaren door regelmatig met leerlingen in gesprek te gaan en vragenlijsten regelmatig af te nemen. Wij zorgen er samen voor dat leerlingen de ruimte krijgen om aan te geven als er zaken in hun beleving niet goed verlopen. Dit wordt ook gestimuleerd. Daarnaast leren de leerlingen samenwerken, reflecteren en feedback ontvangen. De school is bezig met de implementatie van PBS (positive behaviour support, https://www.swpbs.nl/pbs). Hiermee werkt de school aan een zo positief mogelijk pedagogisch klimaat in de school, waarin leerlingen, maar ook leerkrachten op een positieve en veilige manier met elkaar omgaan. Ook is er een pedagoog op OBS IJplein aanwezig, die de leerlingen coacht in hun sociaal emotionele ontwikkeling. OBS IJplein stimuleert tevens zowel ouders als leerlingen om samen te kijken naar mogelijkheden en oplossingen. Iedereen is welkom om mee te denken en de school probeert hierin zo transparant mogelijk te zijn.

Download tevredenheidsrapport Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Uit het onderzoek  blijkt dat het merendeel van de ouders aangeeft dat hun kind(eren) met plezier naar school gaat en dat zij het contact met de medewerkers van de school als positief ervaren. In de afgelopen 2 jaar heeft de school de nadruk gelegd op toegankelijkheid voor en communicatie met ouders. Wij vinden het belangrijk om zaken bespreekbaar te maken en samen met ouders mogelijkheden te verkennen.

Daarnaast zijn we bezig met het aanbod voor alle leerlingen nog passender te maken zodat alle leerlingen voldoende ondersteuning en uitdaging krijgen. We hebben veel geinvesteerd in de zorg en dit heeft ervoor gezorgd dat we hiermee een duidelijke verbetering kunnen constateren. Dit blijft ook in de komende jaren een belangrijk speerpunt. 

De uitslag van de enquete laat een wisselend beeld zijn over tevredenheid met de vakbekwaamheid van de leerkrachten, maar het gemiddelde eindcijfer is positief. We werken verder aan een constante, gelijke kwaliteit van pedagogisch-didactische vaardigheden door alle leerjaren heen.

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven