Openbare Basisschool IJplein

Gedempte Insteekhaven 85 1021 RA Amsterdam

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool IJplein

In het kort

Toelichting van de school

Een bijzonder gebouw op een bijzondere locatie direct aan het IJ; basisonderwijs op een groot schoolterrein samen met kinderopvang, vroegschoolse en naschoolse opvang en een voorschool.

Op obs IJplein geven we onderwijs met passie. We doen recht aan de specifieke behoeftes van onze leerlingen, waardoor ze zelfverzekerde en actieve burgers worden, die hun eigen keuzes kunnen maken binnen onze steeds veranderende maatschappij.

Dit bereiken wij door een breed onderwijsaanbod waarin ruimte is voor het ontdekken van kwaliteiten van leerlingen en leerkrachten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verantwoordelijkheid
  • Transparantie
  • Gelijkwaardigheid
  • Veiligheid
  • Gezonde school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze leerlingen zijn een afspiegeling van de bewoners van de IJplein- en Vogelbuurt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
146
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Pauzecarrousel (TSO)

Kinderen en leerkrachten hebben hun pauze nodig  om in de middag weer met energie en aandacht aan de slag te gaan.Toch kunnen kinderen tussen de middag op school blijven. De leerlingen kunnen rustig eten. Daarnaast bieden we de kinderen tussen de middag educatieve ondersteuning aan, begeleid door professionele krachten.De Pauzecarrousel zorgt ervoor dat kinderen ook tussen de middag educatief , cultureel  en sportief uitgedaagd worden. Het aantal kinderen dat deelneemt stijgt nog steeds.Kinderen, ouders en leerkrachten zijn enthousiast over het programma wat de school samen met stichting Wijsneus en het jongerenwerk van stichting Dock, en de Muziekschool aanbiedt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Positive Behaviour Support vormt op obs IJplein de basis voor omgangsvormen, burgerschapsvorming en een veilig schoolklimaat. Zowel leerlingen als teamleden en ouders worden hierbij betrokken.

Bij PBS ligt de nadruk op wat goed gaat en wordt er onderzoeksgericht gewerkt. Er worden data verzameld over gewenst en ongewenst gedrag. Deze data worden systematisch gedeeld, besproken en het handelen kan naar aanleiding hiervan worden aangepast indien nodig.

Met behulp van gedragslessen leren wij onze leerlingen gedragsverwachtingen aan. Deze worden zichtbaar gemaakt in de school.  

Terug naar boven