Het Podium

Emmy Andriessestraat 56 1087 MJ Amsterdam

Schoolfoto van Het Podium

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Het Podium

"Wij zijn trots op ieder kind, om wie het is en hoe het zich ontwikkelt"

De visie van onze school

Het Podium is een school waar iedereen er toe doet: de kinderen, het team en de ouders. Er is een goed pedagogisch klimaat. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor het welzijn van zichzelf en de ander. Zo ontstaat op onze school een prettige sfeer waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen betrokken zijn bij hun leerproces en met plezier naar school gaan.

De uitgangspunten van Het Podium kunt u terugvinden via de volgende link website basisschool Het Podium

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunst en Cultuur
  • Kanjertraining
  • Verrijking
  • Regelmaat
  • Rust

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het Podium is het schooljaar 2019-2020 goed gestart! Wij zijn vooral erg blij met het feit dat alle groepen 1/2 tot en met 8 nu eindelijk met elkaar in één gebouw zitten. 
De afgelopen jaren hebben we altijd te maken gehad met een dependance doordat we meer groepen hadden dan dat het in ons gebouw past.
We hebben een aantal jaar geleden besloten dat we niet meer zo'n grote school willen zijn, we hadden op een gegeven moment 650 leerlingen, en we hebben in overleg met ons bestuur de krimp langzaam ingezet.
Heerlijk om alle kinderen en collega's weer bijeen te hebben en fijn voor ouders dat zij zich niet meer hoeven te haasten tussen de twee gebouwen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
173
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven