abbs Elzenhagen

N. Lansdorpstraat 2 1022 KB Amsterdam

Schoolfoto van abbs Elzenhagen

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de vensterbank van basisschool Elzenhagen! Een jeugdige, kleurrijke basisschool met een enthousiast team van meesters en juffen in een nieuw gebouw. In het onderwijsconcept is er naast de basisvakken volop aandacht voor wereldoriëntatie en de creatieve en culturele vakken, die thematisch aan bod komen. Ieder thema wordt afgesloten met een presentatie, omdat kinderen trots op hun werk mogen zijn. Kijk voor meer informatie op www.abbs-elzenhagen.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Eigenheid
  • Betrokken
  • Gelijkwaardig
  • Verantwoordelijk
  • Vertrouwen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Abbs Elzenhagen kent een evenwichtige verdeling van 2 groepen per leerjaar. Met 16 groepen van maximaal 25 leerlingen per groep en 1 instroom groep heeft de school vanaf 2016-2017 het maximale aantal leerlingen bereikt, dat ons schoolgebouw kan herbergen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
403
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven