De Zuiderzee

Brigantijnkade 51 1086 VB Amsterdam

  • Het thematische spel staat in de onderbouw centraal.
  • We gaan de wereld in en halen de wereld in de school.
  • Vanuit het spel komt de reken- en leesontwikkeling van kinderen op gang. De leerkracht begeleidt deze ontwikkeling.
  • Een veilige school, waarin je je welkom, prettig en uitgedaagd voelt is de basis.
  • Samen leer je meer! We maken daarom veel gebruik van coöperatieve werkvormen en leren de kinderen om goed samen te werken.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de pagina van basisschool De Zuiderzee, dé school voor spelend en onderzoekend leren op IJburg, Amsterdam. Onze school is één van de zes scholen van Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA). Op onze school geven we les volgens het concept Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Hierin volgen en stimuleren wij kinderen nauwgezet in hun brede ontwikkeling en brengen wij hen in aanraking met de buitenwereld door in de klas te werken met echte sociaal-culturele praktijksituaties. In de brede ontwikkeling is plaats voor het goed ontwikkelen van zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld, kennisontwikkeling, vaardigheden zoals samenwerken, spelend en onderzoekend leren, kritisch nadenken, initiatief nemen en communiceren. Ook digitale vaardigheden zijn onderdeel van ons curriculum.

Onze school is kleinschalig en biedt kwaliteit en veiligheid door een bekwaam en enthousiast team. 

Bezoek voor meer informatie ook onze website www.abbsdezuiderzee.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Samenwerkend en onderzoekend
  • Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Autonomie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op dit moment hebben we ruim 200 kinderen in 9 groepen. We hebben nog een paar plaatsjes vrij in groep 4, 5 en 6. 

We gaan tot een maximum van 28 kinderen in de klassen. Wanneer er in een groep een aantal kinderen zit met een extra onderwijsbehoefte passen we het maximum aantal aan, zodat alle kinderen van de groep de begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
201
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De TSO wordt voor ons verzorgd door de stichting BooA. Kinderen blijven in hun eigen groep over, onder begeleiding van vrijwilligers van deze stichting. Ouders betalen een vergoeding voor de 'overblijf'. De kinderen eten hun meegebrachte lunch en spelen buiten of doen andere creatieve en ontspannende activiteiten. Er is goed overleg tussen de school en de TSO.

Opvangorganisatie Partou beheert de inpandige buitenschoolse opvang. Daarnaast werken wij nog samen met diverse andere organisaties op IJburg die naschoolse opvang bieden en de kinderen afhalen van school. Zij bieden ook opvang tijdens de studiedagen en vakanties van de school.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De Zuiderzee is een plezierige plek waar we met en van elkaar leren en waar je mag zijn wie je bent. Kinderen kunnen zich welkom, veilig en uitgedaagd voelen. Dit geldt uiteraard ook voor het team en voor andere aanwezigen in de school. Heldere afspraken en regels over gewenst gedrag in de school en in de groep dragen hieraan bij.

Wij gaan uit van een preventieve aanpak. Dit heeft resultaat, want ons pedagogisch klimaat en de veiligheidsbeleving van de kinderen is in de recente metingen hoger dan de benchmark. Daar zijn wij trots op. Uiteraard is er ook op onze school ook wel eens sprake van ongewenst gedrag. Wij streven ernaar dit snel en adequaat op te pakken en herhaling te voorkomen. Hierbij maken wij o.a. gebruik van een pestprotocol en van een stappenplan bij ongewenst gedrag.

Al onze afspraken en protocollen zijn vastgelegd in het Digitaal Veiligheidsplan van De Zuiderzee. 

Terug naar boven