TheoThijssenschool Amsterdam

Anjeliersstraat 157 1015 NG Amsterdam

Schoolfoto van TheoThijssenschool Amsterdam

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Wij nemen jaarlijks in april een vragenlijst sociale veiligheid af in groep 6 t/m 8. Deze vragenlijst gaat met name in op het welbevinden van de kinderen. Aandachtspunten en conclusies staan in het rapport.

Wij bespreken de uitkomsten van de vragenlijst met alle betrokkenen. Indien nodig stellen wij verbeterplannen op.

Bij de laaste vragenlijst scoorde de TSO niet heel hoog. We hebben gesprekken gevoerd met leerlingen en overblijf en actie ondernomen. Hierna hebben we een nieuwe, eigen, vragenlijst afgenomen en deze was positief.

Tevredenheid
8,1

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Wij hebben op dit moment geen recent onderzoek tevredenheid ouders. Zodra wij dit afgenomen hebben, publiceren wij hier de resultaten.
Tevredenheid
7,7

Terug naar boven