De Witte Olifant

Nieuwe Uilenburgerstraat 96 1011 LX Amsterdam

  • Ons schoolgebouw is een monument en behoort tot de Amsterdamse School. Gebouwd in 1924. Gezien vanaf De Oudeschans.
  • Een 'growth mindset' staat centraal in onze twee talentklassen: de verrijkingsgroep en het DoeLab.
  • Alle leerlingen krijgen een uur per week les van onze vakleerkracht beeldende vorming. In de hal kunt u de prachtige creaties bewonderen.
  • Zingen, spelen, luisteren, improviseren en componeren:
onze muziekleerkrachten geven alle kinderen een brede muzikale basis mee!
  • Onze leerlijn programmeren begint al in de onderbouw met de Bee-Bot.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De respons in 2021 was 97% en daarmee uitstekend. De uitslagen geven door de hoge respons een zeer betrouwbaar beeld van de mening van onze leerlingen. De vragenlijst is ingevuld door leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Gedurende de sluiting van de school vanwege de landelijke corona-maatregelen hebben we online onderwijs gegeven aan onze leerlingen. Na deze periode, in juni 2020, hebben we aan ouders gevraagd hoe zij dit hebben ervaren. Ruim 85% van de ouders beoordeelde het aangeboden afstandsonderwijs voldoende tot goed. 

Tevredenheid
8,3

Bron

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Het oudertevredenheidsonderzoek is dit jaar, net als een aantal jaar geleden, afgenomen. Het volgende kwam daar uit naar voren:

* Er is voldoende aandacht voor kinderen die iets meer willen / kunnen.

* De communicatie via de Nieuwsbrief, website, schoolgids, oudergesprekken is ruim voldoende

* De leerkrachten hebben goed zicht op de ontwikkeling van de kinderen.

* Het pedagogisch klimaat is veilig en de kinderen komen met plezier naar school

* De ouders spreken positief over de school.

* De sfeer is positief, de kinderen leren samenwerken, zijn zelfstandig.

Tevredenheid
8,4
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven