De Witte Olifant

Nieuwe Uilenburgerstraat 96 1011 LX Amsterdam

  • Ons schoolgebouw is een monument en behoort tot de Amsterdamse School. Gebouwd in 1924. Gezien vanaf De Oudeschans.
  • Een 'growth mindset' staat centraal in onze twee talentklassen: de verrijkingsgroep en het DoeLab.
  • Lekker twee keer per week 50 minuten bewegen tijdens de gymlessen van onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs
  • Elke week een uur beeldende vorming in ons atelier
  • Schoolfoto van De Witte Olifant

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

De respons in 2023 was 94% en daarmee goed. De uitslagen geven door de hoge respons een betrouwbaar beeld van de mening van onze leerlingen. De vragenlijst is ingevuld door leerlingen uit groep 6, 7 en 8.

Het gemiddelde rapportcijfer dat de leerlingen ons geven is een 8,6!

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Een aantal uitspraken van ouders over onze school, ontvangen in maart 2023:

"Ik vind de sfeer echt super: zo veel verschillende kinderen, ouders en leerkrachten die allemaal vrolijk en open met elkaar omgaan. Ga zo door!"

"De thema openingen, de enthousiaste en betrokken leraren, de goede sfeer, kortom zo'n beetje ongeveer alles is top!"

"Leerdoelen delen met ouders is top."

"Naschoolse activiteiten in de school- bijvoorbeeld het kinderkoor."

"Ik vind een heleboel heel goed aan de school. Om te beginnen de fijne sfeer en de enthousiaste leerkrachten, daarnaast ook het gevarieerde onderwijsaanbod met veel aandacht voor kunst en cultuur. Ook heel goed en knap vind ik hoe steeds ingehaakt wordt op de actualiteit en dingen die in de samenleving spelen. Zo maken jullie echt al wereldburgers van ze."

"Énorme betrokkenheid bij de kinderen en ik vind het geweldig dat jullie als team ook alle namen van álle kinderen kennen. Of dat idee krijg ik in ieder geval."

"Ik ben heel blij met de fijne sfeer en goede begeleiding van de leerlingen. Ik heb het gevoel dat mijn dochter echt gezien wordt op school."

"Goede communicatie, met de nieuwsbrief, ook specifiek voor de kleuters. Creativiteit, in lesaanbod maar ook bij nieuwe thema’s, aankleding in de klas. Vriendelijke ontvangst bij start en einde van de schooldag.Veel buitenspelen en bewegend leren!"

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven