De Witte Olifant

Nieuwe Uilenburgerstraat 96 1011 LX Amsterdam

  • Ons schoolgebouw is een monument en behoort tot de Amsterdamse School. Gebouwd in 1924. Gezien vanaf De Oudeschans.
  • Een 'growth mindset' staat centraal in onze twee talentklassen: de verrijkingsgroep en het DoeLab.
  • Lekker twee keer per week 50 minuten bewegen tijdens de gymlessen van onze vakleerkrachten bewegingsonderwijs
  • Elke week een uur beeldende vorming in ons atelier
  • Schoolfoto van De Witte Olifant

In het kort

Toelichting van de school

Veelzijdig leren in het ♥ van Amsterdam! 
In het hart van de Amsterdamse binnenstad staat openbare basisschool De Witte Olifant. Zo’n 300 kinderen krijgen er les van een professioneel team dat het een uitdaging vindt om kinderen te laten ervaren dat leren leuk is. Wij kijken naar de mogelijkheden en talenten van iedere leerling. Zo creëren wij een passend onderwijsaanbod voor elk kind. Naast (begrijpend)lezen, taal en rekenen vinden wij de creatieve vakken minstens zo belangrijk.

Wij zijn een erkende cultuurprofielschool en hebben dan ook voor alle leerlingen een uitdagend cultuurprogramma binnen én buiten onze school. We werken met vakdocenten voor muziek, dans, gym, theater en beeldende vorming.

Kom gerust eens langs bij ons op De Witte Olifant!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • erkende CultuurProfielschool
  • thematisch werken
  • fijne sfeer: Kanjerschool!
  • stevige basis
  • zelfstandig én samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Al enkele opeenvolgende schooljaren is er sprake van een lichte daling in het aantal leerlingen van onze school. Volgens de prognose van de gemeente zal het leerlingaantal weer toenemen vanaf schooljaar 2026/2027. De voornaamste reden voor de daling is het vertrek van gezinnen uit het centrum, die zich vestigen in omliggende gemeenten. Niettemin zien we de laatste jaren ook een groeiend aantal gezinnen uit andere delen van de stad die voor onze school kiezen. Ons kunst- en cultuurprofiel vormt een belangrijke motivatie voor ouders om voor onze school te kiezen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
256
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sociale veiligheid wordt regelmatig met het team en ouders besproken. Uit onderzoek blijkt dat zowel kinderen, leerkrachten en ouders tevreden zijn over de veiligheid op de school.

Terug naar boven