De Witte Olifant

Nieuwe Uilenburgerstraat 96 1011 LX Amsterdam

  • Ons schoolgebouw is een monument en behoort tot de Amsterdamse School. Gebouwd in 1924. Gezien vanaf De Oudeschans.
  • Een 'growth mindset' staat centraal in onze twee talentklassen: de verrijkingsgroep en het DoeLab.
  • Alle leerlingen krijgen een uur per week les van onze vakleerkracht beeldende vorming. In de hal kunt u de prachtige creaties bewonderen.
  • Zingen, spelen, luisteren, improviseren en componeren:
onze muziekleerkrachten geven alle kinderen een brede muzikale basis mee!
  • Onze leerlijn programmeren begint al in de onderbouw met de Bee-Bot.

In het kort

Toelichting van de school

Veelzijdig leren in het ♥ van Amsterdam! 
In het hart van de Amsterdamse binnenstad staat openbare basisschool De Witte Olifant. Zo’n 300 kinderen krijgen er les van een professioneel team dat het een uitdaging vindt om kinderen te laten ervaren dat leren leuk is. Wij kijken naar de mogelijkheden en talenten van iedere leerling. Zo creëren wij een passend onderwijsaanbod voor elk kind. Naast (begrijpend)lezen, taal en rekenen vinden wij de creatieve vakken minstens zo belangrijk.

Wij zijn een erkende cultuurprofielschool en hebben dan ook voor alle leerlingen een uitdagend cultuurprogramma binnen én buiten onze school. We werken met vakdocenten voor muziek, dans, gym, theater en beeldende vorming.

Kom gerust eens langs bij ons op De Witte Olifant!

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • erkende CultuurProfielschool
  • thematisch werken
  • fijne sfeer: Kanjerschool!
  • stevige basis
  • zelfstandig én samen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Nadat ons leerlingaantal een aantal jaar achtereen daalde is dit in schooljaar 2022-2023 stabiel gebleven. Dankzij ons cultuurprofiel kiezen ouders bewust voor onze school. De belangrijkste oorzaak van de daling was het verhuizen van gezinnen uit het centrum naar één van de omringende gemeenten. Nu zien we steeds vaker dat ook gezinnen uit andere stadsdelen dan het centrum voor onze school kiezen. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
271
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De sociale veiligheid wordt regelmatig met het team en ouders besproken. Uit onderzoek blijkt dat zowel kinderen, leerkrachten en ouders tevreden zijn over de veiligheid op de school.

Terug naar boven