9e Montessorischool De Scholekster

Karel du Jardinstraat 76 1073 TE Amsterdam

  • De koningsspelen zijn elk jaar weer een groot feest voor de hele school!
  • Behalve een nieuwe ingang heeft het gebouw nu ook nieuwe ramen en kozijnen en hebben alle lokalen een opknapbeurt gehad.
  • Als afsluiting van het schooljaar was de tuin van de school omgetoverd in een sprookjestuin waar de kinderen een magische reis maakten.

Leerlingtevredenheid

Toelichting van de school

Er is een vragenlijst uitgezet onder de leerlingen van groep 6,7 en 8. Van de 85 leerlingen uit de bovenbouw hebben 71 kinderen de enquete ingevuld. Er komt een overwegend positief beeld uit. Ondanks dat blijft de sociale veiligheid altijd een punt van aandacht, zodat de school voor iedereen de fijne en veilige plek blijft die het nu is.

Tevredenheid
7,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

Deze vragenlijst is afgenomen in de maand april van schooljaar 2022/2023. Per kind kon één ouder de vragenlijst invullen. Van die ouders heeft iets meer dan de helft van de ouders de lijst ingevuld.

Gemiddeld wordt er door de ouders een 8,1 gegeven. Vergeleken met vorig onderzoek van twee jaar geleden, zijn wij beter geworden in het verstrekken van informatie. En over het algemeen zijn de ouders erg tevreden over de bekwaamheid van de leerrkrachten. Er is zeker nog winst te behalen van maximale leeropbrengsten. Vanuit het oogpunt van de ouders lijkt het aanbod en het leerrendement nu niet altijd passend. 

Een belangrijk ontwikkelpunt voor ons om ons aanbod voor ieder kind zo passend mogelijk te maken en de ontwikkeling van de kinderen ook voor ouders zo inzichtelijk mogelijk te maken.

Tevredenheid
8,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven