9e Montessorischool De Scholekster

Karel du Jardinstraat 76 1073 TE Amsterdam

  • Op een zonnige zomerdag heeft de bovenbouw een concert gegeven voor alle ouders ter afsluiting van een jaar lang gitaarlessen op school.
  • Op een zaterdag helpen ouders mee om het plein op te knappen. Na afloop is het plein weer klaar voor intensief gebruik!
  • De koningsspelen zijn elk jaar weer een groot feest voor de hele school!
  • Na een grondige verbouwing heeft de school onder andere een mooie centrale entree gekregen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 2015-2016 hebben 12 leerlingen deelgenomen aan de cito eindtoets. Een leerling hiervan heeft een IQ van onder de 80 en deze leerling heeft een LWOO indicatie gekregen.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Met behulp van CITO toetsen worden de ontwikkelingen op cognitief gebied bijgehouden. De resultaten worden verwerkt in Leeruniek. Dat is een programma waarmee we op verschillende niveaus duidelijkheid krijgen over het niveau van de kinderen. We kunnen kijken naar de resultaten op schoolniveau en daar de nodige conclusies aan verbinden, bijvoorbeeld bij het kiezen van een nieuwe methode, maar we kunnen ook inzoomen op leerjaar. Op die manier kunnen we doelen stellen per leerjaar en de kinderen die deelnemen aan dat leerjaar eenvoudig in drie instructiegroepen verdelen. We kijken naar kinderen die verrijking aankunnen en meer zelfstandig kunnen verwerken, naar kinderen die meegaan in het 'standaard' aanbod en naar kinderen die verlengde instructie nodig hebben. De doelen worden gesteld per bouw en daarbij overleggen de verschillende collega's van die bouw over welke speerpunten er gekozen worden en wat het plan van aanpak is. Tot slot kunnen we inzoomen op individueel kindniveau. Dat is relevant om vooruitgang of achteruitgang te signaleren. Ook bij het geven van een advies voor het voortgezet onderwijs kijken we naar de individuele resultaten. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven